Şedinţă ordinară – 17 decembrie

  1. Ordinea de zi aici.
  2. Ordinul de convocare a Şedinţei Colegiului Prefectural aici.

Materiale şedinţă Colegiu Prefectural:

  1. Planul şedinţelor ordinare ale Colegiului Prefectural pentru anul 2019 supus spre aprobare, aici.
  2. Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Harghita în domeniul plăţii pensiilor în perioada ianuarie  – noiembrie 2018 aici.
  3. Rezultatele implementării proiectului ” Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei CANIS LUPUS la nivelul Carpaţilor Orientali” finanţat prin programul LIFE +, material reprogramat pentru o şedinţă viitoare.
  4. Activitatea Inspecţiei Sociale în perioada octombrie 2017- septembrie 2018 – prezintă doamna Lukács Elisabeta director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială aici.
  5. Diverse