Şedinţă ordinară – 18 decembrie 2018

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Propuneri pentru tematica şedinţelor ordinare din anul 2019, precum şi propuneri de completare a componenţei comitetului în ceea ce priveşte organizaţiile de pensionari, conform Hotărârii Guvernului nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor.
  2. Diverse