Şedinţa ordinară – 25 martie

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Colegiu Prefectural:

Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Harghita în anul 2018 în domeniul acordării prestaţiilor de asigurări sociale şi a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, prezintă doamna Bán Katalin – director executiv al Casei Judeţene de Pensii Harghita, aici;

Informare privind activitatea structurii de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Harghita pe anul 2018, prezintă domnul Duda Tihamér Attila – preşedinte-director general al Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Harghita, aici 1 2;

Prezentarea Raportului de activitate al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita pe anul 2018, prezintă domnul Dimen Hunor Denes – director executiv al Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, aici;

Situaţia studiilor pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale şi programul de monitorizare sol-teren pentru agricultură, eliberarea avizelor în scopuri diferite ( PUZ, PUG, scoaterea terenurilor din circuitul agricol, redarea terenurilor în circuitul agricol), întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice în scopuri diferite (înfiinţarea diferitelor culturi, recalcularea potenţialului agricol) prezintă domnul ing. Lukács Zsombor – director al Oficiului Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita aici;

Diverse