Şedinţă ordinară – 28 ianuarie

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Colegiu Prefectural:

Informare privind activitatea pe anul 2018 a Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, prezintă domnul Adrian – Jean Andrei, prefectul judeţului Harghita aici.

Rezultatele proiectului „Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei CANIS LUPUS la nivelul Carpaţilor Orientali” finanţat prin programul LIFE+, prezintă domnul Domokos László József – director executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita aici;

Raport de activitate al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Harghita pe anul 2018, prezintă domnul Bakos László – director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Harghita aici;

Prezentarea Raportului de activitate al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita pe anul 2018, prezintă domnul Moldovan Laurenţiu – comisar şef adjunct al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor aici.

Diverse.