Comunicat de presă – Direcția Generală de Pașapoarte,  4 iulie 2023

Având în vedere creșterea semnificativă a numărului cetățenilor români care călătoresc în perioada următoare, Direcția Generală de Pașapoarte transmite următoarele informații, în vederea asigurării unei organizări cât mai ușoare și plăcute a vacanțelor:

Cetățenii români minori cu vârsta mai mică de 14 ani pot călători în străinătate doar cu pașaportul simplu electronic/ pașaportul simplu temporar. În ceea ce privește cetățenii români minori cu vârsta mai mare de 14 ani, aceștia pot călători cu documentele menționate mai sus sau în baza cărții de identitate (în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care recunosc cartea de identitate ca document de călătorie). Cetățenii români minori NU pot călători în străinătate în baza certificatului de naștere.

Părintele căruia i-a expirat cartea de identitate poate folosi pașaportul valabil ca document de identitate, în vederea depunerii cererii de eliberare a pașaportului simplu electronic/pașaportului simplu temporar pentru minor.

Având în vedere că reglementarea condițiilor de intrare, ședere sau tranzit al unei țări reprezintă un drept al statului în cauză, recomandăm cetățenilor români să verifice condițiile stabilite de statul pe teritoriul căruia urmează să efectueze călătoria, accesând site-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, secțiunea Condiții de călătorie. Cu titlu de exemplu, precizăm că pașaportul simplu temporar nu poate fi folosit ca document de călătorie pentru Emiratele Arabe Unite, Qatar, Mexic.

Persoanele care își schimbă numele de familie prin căsătorie NU mai pot folosi documentul de călătorie, dacă au intervenit modificări privind datele de identificare ale acestora. În acest context, pentru efectuarea unei călătorii în străinătate, persoanele respective trebuie să obțină un document de călătorie pe numele schimbat prin căsătorie. Astfel, pentru obținerea unui pașaport pe numele dobândit prin căsătorie este necesar, pe lângă paşaportul anterior și documentul care face dovada achitării contravalorii noului paşaport, să fie prezentată cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie, pe noul nume obținut după căsătorie, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original.

Indiferent de județul de domiciliu al solicitanților, cererile de paşapoarte simple electronice/paşapoarte simple temporare se depun în ţară, la oricare serviciu public comunitar de paşapoarte în cadrul programului de lucru cu publicul afişat pe www.pasapoarte.mai.gov.ro, de regulă în baza programărilor on-line efectuate pe platforma hub.mai.gov.ro/epasapoarte.

Programările în scopul depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice/temporare nu se solicită pe e-mail/telefonic, ci se realizează exclusiv prin completarea de către persoanele interesate a formularului on-line de pe platforma  hub.mai.gov.ro/epasapoarte.

În situația în care nu se reușește efectuarea unei programări în vederea depunerii cererii de eliberare a pașaportului, precizăm că la nivelul serviciilor publice comunitare de pașapoarte sunt înregistrate, în măsura disponibilității, și solicitările persoanelor care nu au efectuat în prealabil programare on-line.

De asemenea, informăm cetățenii români că nu există o taxă pentru eliberarea pașaportului în regim de urgență. Astfel, în prezent, pentru a veni în sprijinul solicitanților de pașapoarte, termenul de eliberare a pașapoartelor simple electronice este de până la 5 zile lucrătoare, pentru cererile depuse în țară și pentru care solicitantul a cerut ridicarea din țară.

În funcție de volumul cererilor aflate în curs de soluționare, la nivel național acest termen poate fi mai mic (spre exemplu, în săptămâna 26.06.2023 – 02.07.2023, termenul mediu înregistrat la nivel național pentru eliberarea pașaportului simplu electronic a fost de 1,99 zile).

Având în vedere termenul foarte scurt de eliberare a pașaportului simplu electronic, încurajăm cetățenii să opteze pentru acest tip de document de călătorie, cu precizarea că, pentru pașaportul simplu temporar, termenul de eliberare este de 10 zile lucrătoare, respectiv de până la 3 zile lucrătoare, însă în această situație cererea trebuie să fie însoțită de documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării în străinătate.

 Totodată, reamintim faptul că Direcția Generală de Pașapoarte a dezvoltat o aplicație on-line prin care se oferă cetățenilor posibilitatea de a verifica în timp real statusul cererii de emitere a pașaportului simplu electronic. Link-ul este disponibil pe site-ul oficial al Direcției Generale de Pașapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro, secțiunea Status pașaport, precum și pe hub.mai.gov.ro/epasapoarte, având ca și criterii de căutare numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP și data depunerii cererii. Documentul de călătorie poate fi ridicat în momentul în care, în urma verificării efectuate, acesta va figura în starea ,,Ghișeu”.

Precizăm faptul că în luna iunie a.c. au fost preluate, în țară, aproximativ 140.000 cereri de pașaport, față de aproximativ 216.000 cereri de pașaport preluate în luna iunie a anului trecut, înregistrându-se o scădere de 35% a numărului de cereri de pașaport preluate. Totodată, în luna iunie a.c. au fost eliberate circa 120.000 pașapoarte, înregistrându-se o scădere de 33% față de luna iunie a anului trecut, când au fost eliberate circa 178.000 pașapoarte.

Pentru luna iulie 2023, prin intermediul platformei de programări on-line https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/programari/harta, au fost efectuate 61.398 programări on-line, dintr-un total de 128.506 locuri de programare disponibile, rezultând astfel un grad de ocupare al programărilor on-line de 47,7%. Având în vedere aceste aspecte, pentru ca timpul de așteptare la ghișeu să fie zero, recomandăm cetățenilor să se programeze pentru obținerea pașaportului românesc, accesând platforma de programări on-line https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/programari/harta.

În contextul intrării în vigoare a prevederilor art. I, pct. 5 din Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, reamintim cetățenilor că, în situația în care nu pot face dovada cetățeniei române în scopul obținerii actelor de stare civilă, de identitate sau de călătorie, instituțiile competente să elibereze astfel de documente sunt obligate să solicite, interinstituțional, Direcției Generale de Pașapoarte, datele despre cetățenia română, fără ca cetățenii să mai parcurgă vreun demers separat la această instituție, în sensul solicitării datelor despre cetățenia română cu care se identifică în Registrul Național de Evidența a Pașapoartelor Simple.

De asemenea, prevederile art. I, pct. 5 din actul normativ sus invocat sunt incidente și în situația în care datele despre cetățenia română din Registrul Național de Evidența a Pașapoartelor Simple sunt necesare în interacțiunea cetățenilor și cu alte instituții, precum Autoritatea Națională pentru Cetățenie din cadrul Ministerului Justiției, în procesul de redobândire a cetățeniei române sau misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru dovezile de cetățenie română.