Obligaţii şi interdicţii pentru instituţiile publice şi organele administraţiei publice locale şi centrale în vederea simpificării birocraţiei

În data de 04.07.2023, a intrat în vigoare Legea nr. 9/2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,  care prevede obligaţii şi interdicţii pentru instituţiile publice şi organele administraţiei publice locale şi centrale în vederea simplificării birocraţiei:

 OBLIGAŢII

▪cererile vor fi puse la dispoziţia publicului în format electronic;

▪copia cărţii de identitate se va accepta prin email;

▪permiterea fotocopierii gratuite a documentelor de la dosar, altele decât cele care provin de la instituţiile centrale;

▪informatizarea proceselor și procedurilor;

▪specificarea pe formularele proprii a duratei de completare a fiecăruia și motivul colectării informației;

▪oferirea de metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată;

▪folosirea cu precădere a mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are și este de acord să furnizeze o adresă de poștă electronică;

▪publicarea seturilor de date de interes public pe portalul www.data.gov.ro.

INTERDICŢII:

Nu se vor mai solicita de la populaţie:

▪copii legalizate de pe documente, ci ele vor fi semnate pentru conformitate de funcţionarul care le primeşte;

▪copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituții publice, organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale;

▪dosare, dosare cu șină, precum și niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie.