Controale la toate centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor care funcționează pe raza județului Harghita

Începând din data de 10.07.2023 și până luni 17.07.2023 demarează în județul Harghita controale la toate centrele rezidențiale destinate  persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor care funcționează pe raza județului Harghita.

Acestea sunt efectuate de echipe mixte, având în componență reprezentanți ai Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor.

Rezultatele acțiunilor de control vor fi transmise Instituției Prefectului – Județul Harghita printr-o Notă de constatare, asumată de către fiecare reprezentat al instituțiilor pe fiecare entitate verificată (se vor atașa și procesele verbale de constatare cu măsurile și termenele de conformare, unde situaţia o impune).

La finalizarea controalelor la toate centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizzabilități și cele destinate copiilor care funcționează pe raza județului Harghita, instituțiile desemnate prin ordin vor întocmi un raport final care cuprinde constatările, respectiv măsurile și termenele de conformare impuse entităților verificate, care va vi înaintat Ministerului Afacerilor Interne.

În județul Harghita, pentru încadrare în termene și pentru eficiența activității, prefectul a dispus prin ordin constituirea echipelor mixte care vor verifica la fața locului condițiile de funcționare ale centrelor rezidențiale.

La instituțiile de autorizare sunt înregistrate 12 centre rezidențiale pentru persoane vârstnice și pentru persoane adulte cu dizabilități.

S-a solicitat echipelor de control rigoare și eficiență, pentru a avea în cel mai scurt timp o imagine reală a situației centrelor rezidențiale din județ.

Instituția Prefectului – Județul Harghita