Sinteza acțiunilor de control efectuate de către comisiile mixte constituite prin Ordinul prefectului nr. 219/2023, pentru verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dezabilități și cele destinate copiilor care funcționează în județului Harghita

Sinteza acțiunilor de control efectuate de către comisiile mixte constituite prin Ordinul prefectului nr. 219/2023, pentru verificarea centrelor rezidențiale destinate  persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dezabilități și cele destinate copiilor care funcționează în județului Harghita

  Controalele au fost efectuate în perioada 10-14 iulie 2023, de către echipe mixte, având în componență reprezentanți ai Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltul”, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor.

Au fost verificate 77 centre, din care  22 private și 55 de stat.

 

Total Centre verificate Nr. centre Total persoane rezidente
din care copii 55 491
persoane vârstnice 9 430
persoane cu dizabilităti 9 188
alte persoane dependente, altele decât  vârstnici și persoane cu dizabilități 4 14
TOTAL 77 1123

Centrele verificate din județul Harghita sunt deservite de 790 angajați direcți;

Personal angrenat în acțiunile de control: 112

 • Direcția de Sănătate Publică Harghita: 9 inspectori,
 • Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Harghita: 9,
 • Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Harghita: 4 comisari,
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita: 12 inspectori,
 • Agenția Județene de Plăți și Inspecție Socială Harghita: 4 inspectori,
 • Inspectoratul de Poliție Județean Harghita: 63 polițiști,
 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” Harghita: 4 ofițeri.
 • Instituția Prefectului – Județul Harghita: activitățile de coordonare a activităților de control, centralizarea notelor de constatare, au asigurat relația cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii:

 Constatări :

 Direcția de Sănătate Publică Harghita:

– neefectuarea cursurilor de noțiuni fundamentale de igienă pentru personal

– depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare în frigidere și congelatoare,

– lipsa analizelor de apă curentă

– lipsa probelor alimentare la firmele de catering care distribuie hrana persoanelor din centre,

– probe alimentare insuficiente cantitativ, utilizarea de recipiente neconforme,

– nu există contracte cu societăți specializate pentru deratizare, dezinfecție, dezinsecție

– nu este asigurat controlul medical psihologic pentru persoanele care îngrijesc persoanele cu dizabilități,

– câteva alimente din frigidere nu pot fi identificate, nu sunt etichetate,

– lipsa igienizării frigiderelor,

– lipsa monitorizării temperaturii de păstrare a alimentelor în frigidere, unele frigidere nu sunt dotate cu termometru,

– etichetarea probelor de alimente este neconformă,

–  nu s-a putut prezenta fișele de aptitudini în urma controlului medical efectuat,

– sursa proprie de apă potabilă nu este monitorizată. Nu s-a putut prezenta buletinul de analiză a apei,

– nu sunt asigurate materialele de curățenie în cantități suficiente. Dezinfectanții utilizați sunt în termen de valabilitate, neautorizate, nefiind etichetați.

– în unele grupuri sanitare pereții prezintă infiltrații și mucegai,

– lipsa registrului unic de control la unele centre,

– neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție în blocul alimentar,

 

 1. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Harghita:

 – documentul de înregistrare sanitar- veterinar este expirat cu cod CAEN necorespunzător.

– sifonul de paviment este cu depuneri de resturi alimentare,

– lipsa capacelor la coșurile de gunoi din blocul alimentar,

– a fost identificat un frigider în care erau depozitate preparate finite fără etichetă aplicată, fără denumire și fără data preparării,

– depozitare neconformă ouă amestecate cu legume, carne de pui amestecată cu pește,

– frigidere cu strat gros de gheată în congelator,

– lipsă grafic de schimbare ulei ars,

– lipsă contract pentru livrarea uleiului ars,

– lipsă informații alergeni la preparate,

– lipsa contract de colectare și neutralizare deșeuri alimentare,

– lipsă contract cu o unitate de neutralizare a substanțelor nedestinate consumului uman,

– s-au identificat produse depozitate în frigidere, congelatoare și în magazie cu data limită de consum depășită și care nu respectau temperatura corespunzătoare de depozitare specificată de producător.

– s-au identificat produse cu data limită de consum depășită,

– spații frigorifice insuficiente pentru depozitarea produselor de carne,

– spații neigienizate,

– etichetarea neconformă a probelor de alimente,

– lipsă plasă de protecție la insecte la blocul alimentar,

– depozitarea deficitară a ustensilelor de curățenie,

– utilizarea de instrumentar de bucătărie neconform,

– produse alimentare cu termenul de păstrare expirat în frigidere, congelatoare, depozite alimente,

– probele de mâncare nu sunt păstrate 48 de ore, și sunt păstrate la unitatea de catering.

 

 1. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Harghita:

 – corpuri de încălzit, calorifere, radiatoare cu elemente ruginite,

– etichete neconforme la probele alimentare,

– agregate de spălat vase neigienizate, instrumente de bucătărie neconforme, utilizarea ustensilelor neprofesionale, spații de depozitare neigienizate,

– s-au identificat produse depozitate în frigidere, congelatoare și în magazie cu data limită de consum depășită,

– nerespectarea temperaturii de păstrare la alimente,

– graficul de monitorizare a temperaturii din interiorul agregatelor frigorifice era afișat generic, fiind înscrise și temperaturile pentru ziua următoare, iar temperaturile completate erau identice la fiecare frigider în parte,

– produse cu data limită de consum depozitate în magazia unității la furnizorul de alimente în sistem catering,

–  nerespectarea regimului termic la preparatele culinare finite calde (acestea fiind păstrate în stare congelată),

– nu sunt afișate meniul zilei, alergenii și valoarea nutrițională preparatelor culinare,

– în grupurile sanitare s-a găsit negreală pe pardoseală în jurul cabinelor de duș, lipsă covoare antiderapante, lipsă perdea de duș, lipsă odorizant WC, lipsă capac WC,

– lipsă corpuri de iluminat în unele camere, pereți deteriorați în toalete – igrasie,

– desfășurarea de practici comerciale incorecte la un bloc alimentar: operatorul economic utilizează la finalizarea preparatelor culinare un produs pe baza de grăsimi vegetale chiar dacă în rețetar este indicat ingredientul smântână.

– lipsa buletinului metrologic pentru cântare utilizate în blocurile alimentare,

 DSP, OPC și DSVSA au identificat în 12 centre peste 466 kg carne de porc, carne de vită, mezeluri, slănină, ficat, în stare congelată, produse alimentare preparate sau semipreparate, cu termenul de valabilitate depășit, păstrat la alte temperaturi decât cele indicate de producători, fără a avea elemente de identificare, unele produse fiind păstrate în pungi de plastic.

Pentru unele produse s-au prezentat documente de proveniență, dar nu s-a putut stabili dacă produsele identificate sunt cele enumerate în documentele prezentate.

Astfel, s-au aplicat de către CJPC sau DSVSA amenzi contravenționale în valoare de 10.000 lei pentru fiecare unitate în parte, care nu a respectat valabilitatea și condițiile de depozitare și s-a dispus măsura retragerii din circuitul consumului uman al produselor și distrugerea acestor produse.

 

 4. Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita:

Domeniul securității și sănătății în muncă:

– nu este asigurată semnalizare de securitate la centrale termice,

– nu este asigurat control medical psihologic pentru persoanele care îngrijesc persoane cu dizabilități,

– în incinta centralelor termice au fost identificate prize deteriorate, cabluri electrice poziționate necorespunzător și prizele de împământare necorespunzătoare,

– nu au fost solicitată de la ITM Harghita autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru toate activitățile desfășurate în cadrul unităților,

– nu s-a asigurat instruire din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru lucrători,

– nu este asigurată semnalizare de securitate la centralele termice,

– nu s-a trimis la ITM Harghita lista produse chimice periculoase utilizate,

nu sunt stabilite atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzător funcțiilor exercitate de către lucrători,

– produsele cu conținut chimic periculos nu sunt însoțite de fișe tehnice de securitate și nu a fost notificat ITM referitor la lista acestor produse chimice,

– au fost identificate căi de circulație pe care erau amplasate flori, diverse obiecte, scări deteriorate,

– lipsa ISCIR pentru centrala termică și elevator pacienți,

– nu s-a putut prezenta la control rezultatul verificărilor supapelor de siguranța la vasele de expansiune la centralele termice,

– nu s-a putut prezenta la control rezultatul verificărilor prizelor de împământare,

– fisele de post ale lucrătorilor cu atribuții de deservire a centralelor termice nu conțin atribuții în acest sens,

– nu sunt semnalizate corespunzător ieșirile de urgență,

– nu sunt efectuate controalele medicale periodice,

Domeniul relații de muncă:

– nu se ține evidența orelor de muncă la locul de muncă al angajaților;

– nerespectarea prevederile legale referitor la repaosul zilnic și săptămânal. Salariații vor beneficia pentru munca prestată în zile de repaus săptămânal de sporul negociat în CIM, spor care se va evidenția separat în statele de plată. Salariații vor beneficia pentru munca prestată în zile de sărbătoare legală de un spor calculate și evidențiat separate în statele de plată.

– angajatorul va prezenta acord privind efectuarea de muncă suplimentară;

– sporul pentru munca de noapte se va evidenția separate în statul de plată. Angajatorul va informa ITM Harghita că desfășoară muncă de noapte;

– condicile de prezență completate necorespunzător,

– nerespectarea termenelor de transmitere în Revisal,

– nepăstrarea unei copii CIM la locul de muncă.

– nerespectarea prevederilor legale privind contractele cu timp parțial,

 

 1. Inspectoratul de Poliție Județean Harghita:

 – nedeținerea analizei de risc la securitatea fizică, pentru obiectivul controlat,

– nu sunt respectate cerințele minimale pentru obiective care se încadrează la unități de interes public,

– nu sunt afișate în zone vizibile însemne că obiectivul este supravegheat video,

– nu există sistem tehnic de alarmare împotriva efracției, sistem TVCI.

– nu sunt conectate sistemele de alarmare electronice la un dispecerat de monitorizare cu intervenție,

– nu sunt întocmite planurile de pază,

– unele planuri de pază deși sunt întocmite, nu sunt avizate de către poliție,

– centre care au sisteme de protecție antiefracție și de alarmare, camere de monitorizare, dar nu sunt funcționale sistemele de înregistrare,

– în centrele unde paza este asigurată cu personal, paznicii nu deține echipament și mijloace de intervenție specifice.

Nu au fost constate nereguli pe linia economică, fiind verificate actele financiar-contabile în toate centrele.

 

 1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita:

 – punerea în funcțiune a construcției cu destinația de îngrijire persoane, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, construcție care se supune avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, unele centre nu dețin autorizație de securitate la incendiu,

– instalația electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare nu funcționează în unele centre,

– carcasele de protecție ale prizelor din central termică deteriorate,

– nu se asigură marcarea pericolului de incendiu/explozie cu indicatoare securitate la centrala termică și spălătorie,

– în centrala termică sunt depozitate materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia,

– verificarea, întreținerea și curățarea coșurilor pentru evacuarea fumului, nu se execută periodic,

– nu sunt afișate toate planurile de evacuare, iar în saloanele planurile de evacuare nu sunt afișate pe partea interioară a ușilor;

– pe căile de evacuare sunt depozitate diverse elemente de mobilier și alte materiale combustibile,

– verificarea și mentenanța instalațiilor de stingere a incendiilor (hidranți interiori) nu se realizează potrivit reglementărilor tehnice specifice,

– instalațiile electrice se utilizează cu defecțiuni și improvizații (conductori electrici neizolați corespunzător),

– exploatarea instalațiilor electrice, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în care se generează suprasolicitări,

–  verificarea și mentenanța instalațiilor de stingere a incendiilor (hidrant exterior), nu se realizează potrivit reglementărilor tehnice, având termene de valabilitate depășit,

– în centrala termică a obiectivului, nu sunt afișate schema de funcționare, graficele de reglare și instrucțiunile de exploatare,

– nu sunt elaborate și aprobate tematica anuală și graficul de instruire în domeniul situațiilor de urgență,

– nu sunt organizate și efectuate exerciții privind modul de intervenție în caz de incendiu cu salariații la locul de muncă,

– nu se asigură întreținerea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, (stingătoare, hidranți au termene de valabilitate depășite),

 

 1. Agenția Județene de Plăți și Inspecție Socială Harghita:

– grupuri sanitare nefuncționale, defecte,

– corpuri de încălzire cu elemente ruginite,

– corpuri sanitare cu urme de rugină în toalete,

– unele încăperi necesită lucrări de igienizare, zugrăveli.

 

În urma controalelor au aplicate sancțiuni:

– Avertismente, cu termene de remediere a neconformităților constatate, și reverificarea implementării măsurilor dispuse.

– Sancțiuni – amendă contravențională; 71 procese verbale de contravenție, însumând 350,6 mii lei, (ITM – 13 procese verbale/ 115 mii lei, OPC – 12 procese verbale/103 mii lei, DSP – 12 procese verbale/34,5 mii lei, DSVSA – 73 procese verbale/47,2 mii lei, ISU – 9 procese verbale/17 mii lei, IPJ – 8 procese verbale/33,9 mii lei, AJPIS – 0 procese verbale).

Concluzii:

– Nu au fost retrase autorizații sanitare de funcționare,

– Nu au fost dispuse măsuri privind închiderea unor centre.

– Au fost dispuse măsuri complementare pentru suspendarea temporară a funcționării blocurilor alimentare la 4 centre:

– 2 centre, private: unul în Lăzarea – casa de tip familial pentru copii cu 20 beneficiari, (neefectuare operațiunilor de deratizare, dezinfecție, dezinsecție; neefectuare analizei la apa utilizată din sursa proprie, precum lipsa autorizării sursei de apă; utilizare la preparare  de alimente expirate, fără etichete de identificare; depozitare necorespunzătoare a alimentelor; magazia de alimente neigienizată;  personal fără cursuri de noțiuni fundamentale de igienă) și unul în Plăieșii de Jos – centru rezidențial pentru copii cu 19 beneficiari, (sursa proprie de apă potabilă nu este monitorizată; nu s-a putut prezenta buletinul de analiză a apei; nu sunt asigurate materialele de curățenie în cantități suficiente; Dezinfectanții utilizați sunt în termen de valabilitate, dar neautorizate, și nu sunt etichetate; în cadrul grupurilor sanitare marginea cabinelor de duș prezintă igrasie; trusele medicale cu materiale sanitare expirate și incomplete; personalul nu a efectuat controlul medical periodic; depozitarea produselor alimentare în frigidere și congelatoare este necorespunzătoare; cca. 150 de kilograme produse alimentare de  origine animală (preparate din carne și produse lactate) cu modificări organoleptice; produse la care nu se respectă temperatura de depozitare indicată de producător (unt congelat, brânză congelată, cașcaval congelat, parizer din piept de pui congelat, pâine congelată, s.a.).

– 2 centre publice: în 17.07.2023, s-a dispus măsura opririi temporare a prestării serviciilor în blocurile alimentare (Centrul multifuncțional Căminul Sf. Ștefan – Miercurea Ciuc al Fundației Sfântul Francisc și o Casă tip familial din Miercurea Ciuc din subordinea D.G.A.S.P.C. Harghita).

Până la remedierea deficiențelor, se va asigura alimentația beneficiarilor prin intermediul serviciilor de catering.

– Toate centrele dețin licențe de funcționare.

– Nu a fost necesară relocarea de persoane rezidente din centrele din județul Harghita.

– S-a constatat pe timpul acțiunilor de verificare în teren cooperarea de care au dat dovadă reprezentanții entităților verificate, existând un interes din partea administratorilor centrelor pentru remedierea neconformităților constatate.

– Pentru măsurile dispuse pentru remediere, instituțiile de control vor efectua reverificări periodice, până la remedierea neconformităților.

Instituția Prefectului – Județul Harghita