Ședință ordinară – 16 decembrie

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Colegiu Prefectural:

Aprobarea programării şi a ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale Colegiului Prefectural pentru anul 2020, prezintă domnul subprefect Petres Sándor;

Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Harghita în perioada ianuarie – noiembrie 2019 în domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale prezintă doamna Bán Katalin, director executiv al Casei Judeţene de Pensii Harghita;

Situaţia gestionării deşeurilor în judeţul Harghita prezintă domnul Domokos László József – director executiv al Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita;

Prezentarea stadiului implementării Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, la nivelul judeţului Harghita prezintă domnul Truţă Sorin Nicolae, director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita, Grafice;

Diverse.