Ședința ordinară – 19 decembrie

Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1. Procedura de evaluare și recalculare a pensiilor aflate în platăCasa Judeţeană de Pensii Harghita
  2. Stadiul Programului de cadastru și carte funciară la finele anului 2022, Prezentare Power Point 1 şi 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita
  3. Informare privind activitatea de contractare a Casei de Asigurări de Sănătate pe anul 2022Casa de Asigurări de Sănătate Harghita
  4. Diverse