Şedinţa ordinară – 26 aprilie

Ordinea de zi aici

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1. Situația efectivelor de animale și producțiile realizate din sectorul zootehnic în județul Harghita – Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita;
  2. Bazele legale ale gestionării conflictelor cauzate de animale sălbatice – Agenția pentru Protecția Mediului Harghita – în curând;
  3. Informare privind realizarea acţiunilor din Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, elaborat pe baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul relaţii de muncă – Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita;
  4. Raportul de activitate al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita pentru anul 2021 – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita;
  5. Informare privind evoluția numărului asiguraților în perioada 2015-2021 la nivelul județului Harghita – Casa de Asigurări de Sănătate Harghita;
  6. Diverse.