Şedinţa ordinară – 26 februarie

Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1. Raportul de activitate al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Harghita pe anul 2023, programul tematicilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și proprii ale comisariatului, prezintă reprezentantul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Harghita;
  2. Aspecte legate de aplicarea H.G. nr.3/2023 cu privire la acordarea despăgubirilor pentru pagubele cauzate de speciile protejate (urs,lup), prezintă reprezentantul Agenției pentru Protecția Mediului Harghita;
  3. Informare cu privire la noua lege a pensiilor, ce urmează să intre în vigoare începând cu 01 septembrie 2024, prezintă Casa Județeană de Pensii Harghita;
  4. Diverse