Şedinţa ordinară – 26 septembrie

Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1. Informare privind modul în care sunt pregătite bazele sportive din judeţ unde sunt programate să se desfăşoare competiţii sportive cu grad de risc ridicat, în sezonul competiţional 2022 – 2023 – Direcţia Judeţeană de Sport  Harghita;
  2. Informare despre examenele naţionale din anul şcolar 2021- 2022 – Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita;
  3. Informare privind activitatea Biroului Vamal de Interior Harghita pe semestrul I 2022 – Biroul Vamal de Interior Harghita;
  4. Probleme întâmpinate în aplicarea prevederilor Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita;
  5. Diverse