Şedinţa ordinară – 30 mai

Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1. Gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” Harghita;
  2. Certificarea oficială a culturilor semincere în anul 2023, înscrierea la multiplicare pentru anul 2024 – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Harghita;
  3. Informare privind realizarea acţiunilor din Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, elaborat pe baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul relații de muncă/trim. I 2023 – Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita;
  4. Situația efectivelor de animale și producțiile realizate din sectorul zootehnic în județul Harghita – Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita;
  5. Raport de activitate pentru anul 2022 al Casei de Asigurări de Sănătate Harghita – Casa de Asigurări de Sănătate Harghita;
  6. Diverse