Şedinţă ordinară – 16 aprilie 2019

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comisia de Dialog Social:

  1. Pregătirile necesare pentru buna desfăşurare a vizitei Sanctităţii Sale Papei Francisc în perioada  31 mai – 2 iunie 2019, prezintă domnul Borboly Csaba – preşedintele Consiliului Judeţean Harghita;
  2. Raport privind dinamica beneficiilor sociale acordate de stat persoanelor şi familiilor defavorizate în perioada 2014 – 2018 în judeţul Harghita, prezintă doamna Lukács Elisabeta – director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita, aici, Anexa 1 beneficiari VMG ,Anexa 2 beneficiari ASF;
  3. Informare referitoare la evoluţia încadrării forţei de muncă în judeţul Harghita prezintă domnul Pănescu Tiberiu – director executiv al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Harghita, aici;
  4. Diverse.