Şedinţă ordinară – 27 martie 2018

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comisia de Dialog Social:

Casa de Asigurări de Sănătate: Informare privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aici.

Raport privind activitatea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita în anul 2017 aici.

Casa Judeţeană de Pensii Harghita: Informare privind aplicarea prevederilor Legii nr. 186/2016 privind asigurarea unor categorii de persoane în sistemul public de pensii aici