Şedinţă ordinară – 28 septembrie

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comisia de Dialog Social:

  1. Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Harghita în domeniul pensiilor internaţionale prezintă doamna Dósa Erika – Director executiv adjunct cu atribuţii de director executiv al Casei Judeţene de Pensii Harghita
  2. Noul Contract – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, etc. în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 prezintă domnul Duda Tihamér Attila – Preşedinte – Director General al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Harghita
  3. Diverse.