Şedinţă ordinară – 29 ianuarie 2019

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comisia de Dialog Social:

Prezentarea Raportului de evaluare a activităţii pentru anul 2018 a Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, aici;

Sinteza activităţii Comisiei de Dialog Social de la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, aici;

Diverse