Şedinţă ordinară – 27 aprilie

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Informare privind evoluţia numărului asiguraţilor în perioada 2014 – 2020 la nivelul judeţului Harghita.

– prezintă domnul Duda Tihamér Attila – Preşedinte – Director General al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Harghita

    2. Raport de activitate al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Harghita pentru anul 2020.

– prezintă domnul Pănescu Tiberiu – Director executiv al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Harghita

    3. Diverse