Şedinţă ordinară – 27 februarie

1.Ordinea de zi aici

2. Materiale şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Factorii de risc și consecințele acestora asupra sănătății publice în situații de urgență – prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Harghita.
  2. Informare privind reclamațiile primite din partea consumatorilor la Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita pentru anul 2023, măsuri luate şi avertizări în cadrul prestărilor de servicii oferite consumatorilor – prezentată Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita.
  3. Programele anuale ale DGASPC Harghita privind sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale, a cultelor religioase, a asociaţiilor, a persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi de asistenţă socială a persoanelor vârstnice – prezentată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.
  4. Diverse