Şedinţă ordinară – 29 martie

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Informare privind evoluția numărului asiguraților în perioada 2015-2021 la nivelul județului Harghita domnul Duda Tihamér AttilaDirector al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Harghita;
  2. Raport privind activitatea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita în anul 2021– doamna Lukács Elisabetadirector executiv;
  3. Diverse.