Şedinţă ordinară – 29 octombrie 2019

Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice::

  1. Prognoza pe termen scurt a cererii de forţă de muncă, prezintă domnul Tiberiu Pănescu – director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita, Anexa 1 – Distribuţia angajărilor pe categorii de ocupaţii;
  2. Activitatea inspecţiei din perioada octombrie 2018 – septembrie 2019, prezintă doamna Lukács Elisabeta – director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
  3. Formele de sprijin în agricultură, ca măsuri de dezvoltare economică şi socială, prezintă domnul Romfeld Zsolt – consilier în cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Harghita;
  4. Strategia judeţeană de asistenţă socială a judeţului Harghita 2019 – 2023, prezintă domnul Elekes Zoltán – director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;
  5. Diverse.