Informare privind acțiunile de control efectuate de către comisiile mixte constituite prin Ordinul prefectului nr. 247/2023, pentru efectuarea de controale la instituții publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora inclusiv gaz petrolier lichefiat

În conformitate cu Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 133 din 29.08.2023 privind dispunerea de măsuri organizatorice și de coordonare pentru eficientizarea acțiunilor de control la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), precum și în baza art. 275 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prefectul județului Harghita a emis Ordinul nr. 247 din 30.08.2023 cu privire la această activitate de control.

În perioada 30.08-31.10.2023, comisia mixtă, alcătuită din reprezentanți ai Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita; Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Oltul ” al Județului Harghita; Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Harghita; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita; Inspectoratul de Poliție Județean Harghita; Inspectoratul de Control Județean Harghita din Cadrul Inspectoratul de Stat Pentru Controlul În Transportul Rutier;  Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita; Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu; Biroul Vamal de Interior Harghita; Autoritatea Rutieră Română- Agenția Teritorială Harghita; Inspecția de Stat Pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalațiilor de Ridicat; Compania Națională Pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat şi a Recipientelor Sub Presiune S.A., au efectuat verificări separate, pe linia lor de competență, pentru identificarea tuturor problemelor existente la nivelul instituțiilor publice și operatorilor economici care depozitează transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL).

Au fost verificate 113 entităţi dintre care:

 • 58 stații mixte de alimentare cu carburanți (benzină, motorină, GPL);
 • 2 service-uri și spălătorii auto care dețin rezervoare GPL;
 • 1 utilizator GPL cu skid, (unitate modulara de suprafața de alimentare GPL pentru autovehicule);
 • 3 skid-uri în conservare;
 • 1 furnizor de butelii de gaz;
 • 1 distribuitor GPL;
 • 42 utilizatori mic vrac (rezervoare de stocare GPL sub 5.000 mc);
 • 5 utilizatori care deţin mic vracuri în conservare.

 Principalele constatări ale instituţiilor cu atribuţii de control:

 • Lipsă autorizatie Securitatea și sănătatea în muncă
 • Lipsă paratrăsnet;
 • Lipsă instruire: Securitatea și sănătatea în muncă;
 • Lipsă semnalizare de securitate;
 • Lipsă fișe de securitate;
 • Nelegarea rastelului de butelii la centura de împământare;
 • Chederul situat la gura de alimentare cu combustibil deteriorat;
 • Nesemnalizarea corespunzătoare a rezervoarelor de combustibil;
 • Lipsa autorizării societății pentru activitatea de comercializare carburanți (CAEN 4730);
 • Tabloul electric este blocat de diferite materiale depozitate în jur;
 • Rezervor propan (Butangas) nu are verificarea periodică ISCIR (CNCIR) (utilizator mic vrac GPL);
 • Prezenţa depunerilor și reziduurilor de carburanți în incinta stațiilor;
 • Manomentru defect la recipientul GPL;
 • Lipsă analiză de risc la securitatea fizică la unele obiective controlate;
 • O parte din obiective nu este conectate la un dispecerat cu intervenție, respectiv nu avea nici pază fizică;
 • Camere de supraveghere video nefuncționale la intrarea în obiectiv;
 • Neverificare semestrială a sistemelor de alarmare împotriva efracției, respectiv jurnalul de service nu era completată semestrial;
 • Lipsa autorizației de mediu;
 • Autorizații de mediu expirate.
 • Lipsă autorizație de securitate la incendiu.
 • Punerea în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu a staţiei mixte de distribuţie carburanți, construcție care se supune avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu (lipsa documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiei de securitate la incendiu);
 • Exploatarea instalațiilor în condiții de suprasolicitare din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;
 • Pichete PSI neîntreținute (nu se menţin în stare de funcționare);
 • Nu se asigură păstrarea liberă a căilor de evacuare, acces parţial blocat la mijloace de apărare împotriva incendiilor;
 • Unele stingătoarele de incendiu din dotarea spaţiilor şi construcţiilor nu sunt verificate periodic de către persoane autorizate;
 • Mijloacele tehnice destinate intervenției în caz de accident chimic, nu sunt menținute permanent în stare de funcționare;
 • Nu sunt executate, amplasate și montate indicatoare de securitate, respectiv de informare, de  interzicere a fumatului şi a locurilor în care autovehiculele pot staţiona în incintă conform reglementărilor;
 • Verificarea, întreţinerea şi curăţarea coşului pentru evacuarea fumului, de către personal neautorizat;
 • Detectorul de gaz natural, care deservește instalația GPL, nu asigură acționarea automată asupra robinetului de închidere (electroventil) pentru întreruperea alimentării cu gaze naturale;
 • conducerea unui vehicul dotat cu aparatură de înregistrare fără utilizare de diagrame tahografice (intervale orare între care nu a fost folosit tahograful);
 • depășirea cu o oră sau mai mult, dar mai puțin de 2 ore a duratei maxime de conducere atunci când acesta este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
 • nerespectarea repausului zilnic prin reducerea acestuia de la 10 ore la 9 ore.

În concluzie acțiunea de control a celor 8 instituții a cuprins 407 controale, din care 373 la operatorii economici, 27 la mijloacele de transport ale operatorilor în domeniu, 7 la instituțiile publice, și au constatat 432 de deficiențe dintre care cele mai importante fiind:

 • Autorizații/avize expirate: 4
 • Lipsă de avize/autorizații (de ex. Autorizare/avize de securitate la incendiu, Autorizație de mediu etc.): 35
 • Manipulare/utilizare necorespunzătoare a instalațiilor, a recipientelor de depozitare: 5
 • Alte tipuri de deficiențe (nerespectarea orelor de condus, lipsa indicatoarelor standardizate în spațiile cu pericol de explozie/incendiu, nereguli privind orele suplimentare lucrate, etc.):

La finalul acţiuni de control (31.10.2023), membrii comisiei în funcție de atribuțiile legale, au aplicat un număr de 268 sancțiuni contravenționale, respectiv 99 amenzi (cuantumul celei mai mici amenzi a fost de 300 lei, iar maximul a fost de 50.000 lei) în valoare totală de 1.363.701 de lei și 169 avertismente. Comisiile au dispus totodată și un număr de 398 măsuri de remediere a deficiențelor. S-a întocmit un dosar penal întocmit de Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, cercetările urmând a fi continuate de unitatea de parchet competentă, (pentru efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune, autorizarea de funcţionare, admiterea funcţionării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreţinerea, exploatarea sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor.)

                                                                                       Întocmit,                                                                                                Pănescu Adrian