Măsuri dispuse de Centrul Local pentru Combaterea Bolilor Harghita, în urma confirmării unui caz de pestă porcina africană la un porc domestic dintr-o gospodărie din comuna Ocland, județul Harghita

În data de 31 octombrie 2023 s-a confirmat existența virusului pestei porcină africane la un porc dintr-o gospodărie  individuală în care erau 16 de capete porcine.

Proprietarul a trebuit să sacrifice 2 porci din necesitate, găsind unul mort în data de 30.10.2023, când a anunțat medicul veterinar concesionar din localitate.

S-au recoltat probe de la porcul din gospodărie cu această ocaziei și trimise la Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Brașov, prin intermediul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Harghita, unde prin identificarea genomului virusului pestei porcine africane a ieșit un rezultat  pozitiv la prin buletinul de analiză din 31.10.2023. Ceilalți porci rămași în exploatație urmează a fi sacrificați.

La nivelul Centrului Local pentru Combaterea Bolilor Harghita a fost întocmit Planul de măsuri privind combaterea pestei porcine africane din localitatea Ocland.

Măsurile dispuse:

  1. Informare și atenționarea crescătorilor de suine asupra obligațiilor ce le revin pentru prevenirea pestei porcine, (interzicerea circulației animalelor, produselor și persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate, anunțarea medicului veterinar la orice suspiciune de comportament clinic de boală la porcine, interzicerea creșterii porcinelor în spații neîngrădite și neprotejate împotriva contactului cu porcii mistreți, interzicerea furajării porcilor cu resturi de alimente și deșeuri de origine alimentară.
  2. orice substanță sau furaj, sau deșeu susceptibil de a fi contaminat, va fi supus procesării, toate materialele de unică folosință potențial contaminate, în special cele utilizate pentru operațiuni de ucidere, vor fi distruse.
  3. La intrare în exploatația afectată se vor instala dezinfectoare pietonale, se vor asigura facilități de schimbare a încălțămintei și pentru spălarea mâinilor. Asigurarea substanțelor de dezinfectare vor fi asigurate de primărie.
  4. Clădirile destinate adăpostirii porcilor vor fi curățate și dezinfectate.
  5. Se interzice scoaterea din exploatație: de carne de porc, alimente și produse pe bază de carne de porc, furaje, fără avizul DSVSA.
  6. intrarea și ieșirea autovehiculelor din exploatație se face doar cu avizul DSVSA.
  7. Se efectuează ancheta epidemiologică de către reprezentanții DSVSA.
  8. șa intrarea și ieșirea din târguri, piețe, autoritățile publice locale vor institui filtre pentru dezinfecție, prin utilizarea dezinfectoarelor de picior pentru pietoni, și dezinfectarea auto cu mijloace portabile.
  9. Se interzice de sacrificarea porcinelor din zona contamină fără avizul DSVSA, și doar în prezenta medicului veterinar pentru efectuarea examenului ante și post mortem.
  10. desfășurarea campaniei de informare privind PPA și măsurilor ce trebuie aplicate pentru prevenirea răspândirii virusului.

Prin plan s-a stabilit zona de protecție de 3 km în jurul focarului, (comuna Ocland cu satele Ocland, Crăciunel și Satu Nou).

Zona de supraveghere instituită este pe o rază de 7 km în jurul focarului și cuprinde: comuna Merești, comuna Mărtiniș, cu satele: Aldea, Mărtiniș, Locodeni, Rareș, Bădeni, Sînpaul, Petreni, Orășeni, Comuna Dârjiu cu satul Daia, respectiv localitățile Jimbor, Ionești și Drăunești din județul Brașov și localitatea Vârghiș din județul Covasna.

Responsabilitatea pentru aceste activități este a Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Harghita, Centrul local de combaterea bolilor, primăria comunei Ocland, Unitatea locală de sprijin, proprietarii exploatațiilor.

Instituțiile reprezentate în Centrul local de combaterea bolilor Harghita, vor acorda o atenție sporită în perioada următoare pentru respectarea planului de măsuri la nivelul județului Harghita, ținând legătura și cu județele învecinate, în vederea respectării măsurilor dispuse.

Instituția Prefectului Județul Harghita