Modificări legislative privind circulația tractoarelor și utilajelor agricole pe drumurile publice

Modificări legislative privind circulația tractoarelor și utilajelor agricole pe drumurile publice

Având în vedere modificările legislative privind circulația tractoarelor și utilajelor agricole pe drumurile publice, facem cunoscute următoarele prevederi legale:

– Proprietarii de vehicule sau deținătorii mandatați ai acestora sunt obligați să le înmatriculeze sau sa le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulație, conform prevederilor legale, (art. 11, alin. (1) din OUG nr. 195/2002).

– Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulație, autovehiculele și tractoarele agricole sau forestiere, remorcile și tramvaiele trebuie să fie omologate în condițiile legii, (art. 9, alin. (1) din OUG nr. 195/2002),

– Pentru a putea circula pe drumurile publice, orice vehicul trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației. Pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția mașinilor autopropulsate cu o viteza maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a autovehiculelor cu șenile, sau tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice , conform legislației în vigoare.

– De asemenea pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor  agricol sau forestier și tramvai trebuie să fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, omologate.

– Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu  corespund  din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii  produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a  intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată.

Potrivit Reglementarilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor-utilizate la acestea – RNTR 2, Tractoarele agricole sau forestiere sunt vehiculele cu motor, roți sau șenile, având „Cel puțin două axe și o viteză maximă constructivă egală sau mai mare de 6 km/h, a cărui funcție principala rezultă din puterea sa de tracțiune și care este conceput în special pentru a tracta, împinge, purta sau acționa anumite utilaje destinate lucrărilor agricole sau forestiere ori tractării remorcilor agricole sau forestiere”.

Potrivit prevederilor art. 20, alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 195 din 12 decembrie 2002, republicată, permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A I , A2, A, B I , B, BE, C I , CI E, C, CE, DI , DI E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.

Anexa nr. 1 la O.U.G.nr. 195/2002, republicată, definește categoriile de vehicule pentru  care se eliberează permisul de conducere, respectiv, categoria Tr, pentru tractoare agricole sau forestiere.

Vehiculele din categoria Tr, pot fi conduse în anumite cazuri  specifice și cu permise de conducere eliberate pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE.

Cazurile  specifice  menționate  mai  sus, sunt prevăzute  de  art. 24^1 din OUG nr. 195/2002, republicată, respectiv:

  1. a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
  2. b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;
  3. c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masă totală maximă autorizată mai mare de 500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
  4. d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mare de 750 kg.

De asemenea, posesorii permiselor de conducere eliberate numai pentru categoria Tr sunt valabile și pentru ansamblul format dintr-un vehicul din categoria Tr și una sau doua remorci.

Prin Legea nr. 200 din 5 iulie 2023, au fost modificate articolele 334, alin. 1 și 335, alin. (1) din Codul Penal, acestea având următoarea formă:

Articolul 334 alin. (1) „Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, a unui tramvai sau a unui tractor  agricol ori forestier neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă”.

Articolul 335 alin. (1) „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, a unui tramvai ori a unui tractor agricol  sau  forestier  de către o persoană  care nu  posedă  permis de conducere se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani”.

Instituția Prefectului – Județul Harghita