Măsuri de limitare a răspândirii SARS-CoV-2

Comunicat de presă

 

În data de 07 august 2020 Comitetul Județean Harghita a adoptat HOTĂRÂREA nr. 16/07.08.2020, privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spaţiilor / activităţilor unde există risc crescut de infectare

Astfel,
– Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie pentru toate persoanele prezente în: pieţele agroalimentare, permanente sau temporare, închise sau deschise, spaţiile de tipul târgurilor de animale sau de produse tradiţionale, bâlciuri, zone adiacente instiuţiilor publice şi agenţilor economici unde se pot crea aglomerări de persoane, zone pietonale intens frecventate de pe teritoriul judeţului Hargita, începând cu data de 11.08.2020, ora 06,00.
– Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie la toate evenimentele, de orice natură, unde sunt create condiţii de aglomerare de persoane, desfăşurate atât în interior cât şi în exterior, începând cu data de 11.08.2020, ora 06,00.
– Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor stabili prin hotărâri proprii, adoptate până la data de 10.08.2020, zonele de pe raza fiecărei unităţi administrativ – teritoriale pentru care va fi instituită obligativitatea purtării măştii de protecţie. Se va avea în vedere delimitarea clară a perimetrelor pentru care se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie.
– Zonele pietonale şi celelalte zone frecventate de către populaţie unde va fi instituită obligativitatea purtării măştii de protecţie vor fi semnalizate corespunzător şi aduse la cunoştinţa populaţiei prin orice mijloace de informare, prin grija autorităţilor administraţiei publice local
– Sunt exceptaţi de la obligativitatea purtării măştii de protecţie copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
– Sancţiunile pentru nerespectarea prezentei Hotărâri vor fi aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
– Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor comunica Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă hotărârile adoptate, în cel mult 24 de ore de la adoptare.

Instituția Prefectului Județul Harghita