Măsuri de mediu și climă – informații utile pentru accesare și implementare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală  a elaborat și actualizat documentele informative și de ghidare aplicabile în anul 2021 pentru Măsurile de mediu și climă. Acestea facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri.

Implementarea acestor măsuri de dezvoltare în România este asigurată prin intermediul Măsurii 10 – Agro-mediu și climă, Măsurii 11 – Agricultură ecologică și a Măsurii 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale.

Având în vedere că buna informare a fermierilor, precum și creșterea nivelului de accesare a fondurilor europene în perioada de tranziție spre noua Politică Agricolă Comună este influențată și de accesul prompt la informație, vă adresăm rugămintea de a dispune diseminarea materialelor informative disponibile pe site-urile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin publicare pe site-ul primăriei a unui anunț cu privire la disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu și climă și crearea unui link către documentele de informare aferente anului 2021 publicate pe următoarele adrese web:

  1. https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html
  2. https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_masuri_de_mediu_si_clima