Măsuri generale de prevenire a apariției unor situații de urgență precum și pentru limitarea acestora, necesare a fi aplicate în perioadele caniculare la nivelul județului Harghita (Hotărârea nr. 5/2023 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență)

 Măsuri generale de prevenire a apariției unor situații de urgență precum și pentru limitarea acestora, necesare a fi aplicate în perioadele caniculare la nivelul județului Harghita (Hotărârea nr. 5/2023 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență)

 

LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE LOCALE

Având  în vedere faptul că în perioada următoare sunt preconizate fenomene meteo extreme (caniculă urmată de furtuni) care pot aduce atingere atât populației cât și agenților economici,  este necesar ca la nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență să se întreprindă următoarele măsuri:

 • intensificare acțiunilor cu caracter preventiv și operativ din responsabilitatea serviciilor voluntare pentru situații de urgență;
 • identificare, cu sprijinul ONG-urilor și a voluntarilor a persoanelor vulnerabile și monitorizarea acestora;
 • diseminarea către populație, operatori economici a măsurilor de prevenire a efectelor fenomenelor meteo periculoase pentru integritatea și sănătatea populației în perioadele caniculare;
 • asigurarea operativității tuturor mijloacelor de înzestrare, cu accent pe acordarea asistenței medicale de urgență și prim ajutor calificat, pentru stingerea incendiilor sau intervenției pentru degajarea căilor rutiere sau feroviare;
 • revederea planurilor de intervenție atât în cazul în care au loc furtuni cât și pentru caniculă;
 • sprijin autorităților administrației publice locale în derularea acțiunilor de protecție a populației și comunităților;
 • analizarea necesității luării măsurilor pentru reducerea programului normal de lucru și limitarea activităților desfășurate în aer liber;
 • amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor și de adăpostire a populației, semnalizate corespunzător, dotate cu aer condiționat și apă potabilă;

În zonele în care se manifestă fenomenul secetă se vor desfășura acțiuni de prevenire a apariției incendiilor îndeosebi la culturile agricole, vegetație uscată și păduri și se vor derula activități pentru:

 • identificarea surselor de apă ce pot fi folosite pentru alimentarea autospecialelor, precum și a echipamentelor speciale de stingere a incendiilor;
 • informarea preventivă a populației cu privire la interdicția utilizării focului deschis la arderea de miriști și vegetație uscată;
 • stabilirea rezervei de forțe și mijloace care vor putea fi folosite în acțiunile de stingere a incendiilor la fondul forestier și la culturi agricole și constituirea rezervelor de carburanți necesare pentru acțiuni de lungă durată;
 • instruirea șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență;
 • instituire, la nevoie, a restricțiilor în alimentarea cu apă;
 • stabilirea și asigurarea necesarului de efective și tehnică pentru transportul apei potabile și menajere în localitățile afectate de secetă;
 • aplicarea de către operatorii economici a măsurilor stabilite prin programele de acțiuni specifice perioadelor caniculare și secetoase, fiind vizate societățile la care riscul de incendiu crește pe fondul creșterii temperaturii;
 • constituirea echipelor mixte compuse din personalul structurilor M.A.I., Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, A.N.S.V.S.A. și ai administrației locale care să monitorizeze permanent evoluția situației și a măsurile dispuse;

 

MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE

 Recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei:

 Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat (magazine, spatii publice);

 • Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00;
 • Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare;
 • Beți 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe (soc, mușețel, urzici);
 • Mâncați fructe și legume (pepene, prune, roșii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncați echilibrat și variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;
 • Evitați băuturile ce conțin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;
 • Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală;
 • Nu consumați alcool – vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei;
 • Mențineți legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilități), interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie;
 • Nu lăsați copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
 • Cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;
 • Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își vor continua tratamentul, conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente;
 • Pentru ameliorarea condițiilor Ia locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităților fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static și alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.

MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE
– PREVENIREA INCENDIILOR –

 1. Prevenirea incendiilor

În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile județene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu și, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituțiilor din zonele menționate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:

 • Identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și a lipsei de precipitații, urmând a se stabili măsurile de protecție specifice.
 • Asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere și a rezervelor de substanțe stingătoare.
 • Asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.
 • Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, și dotarea acestora cu mijloace de primă intervenție.
 • Restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive.
 • Intensificarea activităților cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole și în locuri cu vegetație forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.
 • Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.
 • Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți
 • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.
 • Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

2. Prevenirea incendiilor de vegetație și de miriști

În condițiile în care se obțin aprobările cerate de legislația în vigoare, arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

 • condiții meteorologice fără vânt;
 • parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
 • izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
 • desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingerea eventualelor incendii;
 • asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;
 • asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;