MATERIAL DE PRESĂ privind stadiul de pregătire al unităţilor de învăţământ din judeţul Harghita în vederea începerii anului școlar 2023-2024

MATERIAL DE PRESĂ

 privind stadiul de pregătire al unităţilor de învăţământ din judeţul Harghita în vederea începerii anului școlar 2023-2024

  În vederea începerii în bune condiţii a noului an şcolar 2023-2024 Instituția Prefectului Județul Harghita, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, Direcția de Sănătate Publică Harghita, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” Harghita” și Inspectoratul de Poliție Județan Harghita, au efectuat o analiză a stadiului pregătirii instituțiilor de învățământ.

În data de 01 august 2023, s-a emis Ordinul Prefectului nr.232/2023 privind constituirea „Comisiei mixte pentru verificarea stadiului de pregătire al unităților de învățământ în vederea începerii în bune condiții a anului școlar 2023-2024”.

Comisiile mixte sunt formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Harghita, Inspectoratului Școlar Județean Harghita, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” Harghita, Direcției de Sănătate Publică Harghita şi vor derula verificări în perioada 01 – 09 septembrie 2023, în prezenţa unui reprezentant al unităţii de învăţământ, respectiv  al unităţii administrativ teritoriale.

  1. În județul Harghita funcționează în total 505 unități de învățământ din care 500 dețin Autorizație Sanitară de Funcționare, iar 5 unități nu dețin Autorizație Sanitară de Funcționare.
  Nr. unități de învățământ Cu ASF Fără ASF Autorizate %
Urban 128 128 0 100 %
Rural 377 372 5 98,67 %
TOTAL 505 500 5 99,00 %

 La nivel de Grădinițe funcționează în total 242, din care 239 cu Autorizație Sanitară de Funcționare, respectiv 3 fără Autorizație Sanitară de Funcționare.

  Nr . Grădinițe Cu ASF Fără ASF Autorizate %
Urban 56 56 0 100 %
Rural 186 183 3 98,38 %
TOTAL 242 239 3 98,76 %

            În mediu rural sunt 3 unități de învăţământ (grădinițe) care nu dețin Autorizație Sanitară de Funcționare  respectiv:  Grădiniţa cu PN Răchitiş din Bilbor –  grup sanitar tip uscat, nu au apă în clădire, Grădiniţa cu PN  Comiat din Lunca de Jos –  motivul fiind lipsa vestiar – filtru (au fost terminate lucrările de extindere (făcute fără să ceară notificare prealabilă), urmând ca în perioada următoare să se depună documentația necesară autorizării), Grădiniţa cu PP Piticii Voinici” din Tulgheș – motivul neautorizării fiind: clădire necorespunzătoare, în incinta spitalului. La grădiniță noua din comuna Tulgheș urmează recepția construcției, după care Grădiniţa cu PP „Piticii Voinici” se va muta în noua locație;

Din totalul de  225 Şcoli,  223 deţin Autorizații Sanitare de Funcționare, iar 2 sunt fără Autorizații Sanitare de Funcționare.

 

  Nr.  Școli Cu ASF Fără ASF Autorizate %
Urban 43 43 0 100 %
Rural 182 180 2 98,9 %
TOTAL 225 223 2 99,1%

În mediu rural, din totalul de 182 unități de învățământ, în anul şcolar2023-2024 sunt 2 unităţi de învăţământ fără autorizație sanitară de funcționare, respectiv:

  1. Şcoala Gimnazială „O.C. Tăslăuanu” Bilbor – cu unitatea arondată Şcoala Primară Răchitiş – motivul neautorizării  fiind: grup sanitar tip uscat, nu au apă curentă în clădire.
  2. Şcoala Gimnazială „Dr. Lukács Mihály” Plăieşii de Jos – cu unitatea arondată Şcoala Gimnazială Plăieşii de Sus – motivul neautorizării  fiind: grup sanitar de tip uscat, nu au apă în clădire.

Toate cele 38 de Licee din județ dețin Autorizație Sanitară de Funcționare:

 

  Nr.  Licee Cu ASF Fără ASF Autorizate %
Urban 29 29 0 100 %
Rural 9 9 0 100 %
TOTAL 38 38 0 100 %

În concluzie, în județul Harghita, 99 % din numărul total al unităților de învățământ dețin Autorizații Sanitare de Funcționare, (valoare care poate prezenta modificări datorită eventualelor autorizări/avizări sau retrageri de autorizații/avize după data la care s-a efectuat analiza și verificările).

 Situația Autorizațiilor de Securitate la Incendiu la nivelul județului Harghita se prezintă astfel: din numărul total de 607 corpuri de clădiri (236 mediu urban și 371 mediu rural), un număr de 426 clădiri nu fac obiectul autorizării, 128 clădiri sunt autorizate, (67 mediul urban și 61 mediul rural), iar un număr de 53 clădiri sunt neautorizate.

Situația comparativă a autorizărilor corpurilor de clădiri se prezintă astfel:

2022 2023
Calitatea clădirii cu destinația de învățământ Calitatea clădirii cu destinația de învățământ
Autorizată Neautorizată Nu fac obiectul autorizării Autorizată Neautorizată Nu fac obiectul autorizării
100 62 433 128 53 426

Datele se pot modifica în urma efectuărilor solicitărilor obținerea autorizațiilor de securitate  la incendiu.

 

III. Conform informațiilor solicitate de la U.A.T.-urile din judeţ, stadiul de pregătire al unităţilor de învăţământ din judeţul Harghita în vederea începerii noului an școlar se prezintă astfel:

  1. În ceea ce privește stadiul igienizării unităților de învățământ acesta este realizat în procent de peste 90 %, activitățile fiind în continuă desfășurare. Aceste lucrări vor fi finalizate până la data de 11 septembrie 2023.
  2. Verificările tehnice ale centralelor termice sunt efectuate, nu au fost semnalate probleme.
  3. Asigurarea combustibilului necesar pentru încălzirea unităților de învățământ este realizat în proporție de peste 85%, fiind în continuare în derulare procedurile de achiziție pentru întreg anul școlar 2023 – 2024.
  4. Gradul de împrejmuire al unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică şi arondate este de peste 91,00 %. Sunt în derulare activități de reparații sau înlocuiri garduri împrejmuiri la unele unități de învățământ.

În județul Harghita unitățile de învățământ sunt deservite de 84 microbuze școlare, fiind necesar încă un număr de 66 microbuze școlare conform solicitărilor făcute de U.A.T.-uri. Unele microbuze au o stare de uzură avansată, (vechime și număr mare kilometri) și necesită eforturi financiare mari pentru a le menține în stare de funcționare corespunzătoare.

Situația privind asigurarea pazei în unitățile de învățământ din județ, se prezintă astfel: 266 de instituții de învățământ dispun de sisteme de securitate, (pază proprie și sisteme de alarmare împotriva efracției, etc.); 49 de instituții cu sistem tehnic de monitorizare și alarmare; pentru 172 instituții paza este asigurată prin pază comunală, sisteme de supraveghere video și sisteme de control acces.

În urma analizei efectuate de către Instituția Prefectului – Județul Harghita considerăm că începerea anului școlar 2023 – 2024 se va face în condiții optime.

Instituția Prefectului Județul Harghita