Comunicat 6 septembrie 2023 controale statii combustibili si GPL

06.09.2023

        COMUNICAT DE PRESĂ

În conformitate cu Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 133 din 29.08.2023 privind dispunerea de măsuri organizatorice și de coordonare pentru eficientizarea acțiunilor de control la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), precum și în baza art. 275 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prefectul județului Harghita a emis Ordinul Prefectului nr. 247 din 30.08.2023 privind dispunerea de măsuri  organizatorice și de coordonare pentru eficientizarea acțiunilor de control la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrefianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL)

În perioada 30.08-31.10.2023, comisia mixtă, alcătuită din reprezentanți ai Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita; Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Oltul ” al Județului Harghita; Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Harghita; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita; Inspectoratul de Poliție Județean Harghita; Inspectoratul de Control Județean Harghita din Cadrul Inspectoratul de Stat Pentru Controlul În Transportul Rutier;  Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita; Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu; Biroul Vamal de Interior Harghita; Autoritatea Rutieră Română- Agenția Teritorială Harghita; Inspecția de Stat Pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalațiilor de Ridicat; Compania Națională Pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și a Recipientelor Sub Presiune S.A., vor efectua verificări pentru identificarea tuturor problemelor existente la nivelul instituțiilor publice și operatorilor economici care depozitează transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL).

Până la data prezentei Comisia Mixta de Control a verificat 46 entități și a aplicat 31 sancțiuni din care 20 avertismente scrise și 11 amenzi in valoare de 71.700 lei.

Nu s-a întocmit încă nici un dosar penal și nu a fost suspendata până în acest moment activitatea la nici o entitate supusă controlului.

Instituția Prefectului Județul Harghita