Şedinţă ordinară – 29 ianuarie 2019

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

Prezentarea Raportului de evaluare a activităţii pentru anul 2018 a Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita,aici;

Raport de activitate pe anul 2018 al Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice de la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, Raport activitate 2023 IP HR;

Diverse.