Comunicat de presă – 4 ianuarie 2024

În data de 4 ianuarie 2024 la sediul Instituției Prefectului – Județul Harghita a avut loc ședința de lucru a comisiei mixte de verificare a aspectelor care au stat la baza producerii incidentului de la Internatul Liceului Teoretic „Tamási Aron” Odorheiu Secuiesc din data de 18 decembrie 2023, comisie constituită în baza ordinului prefectului nr. 325 din 19.12.2023.

Au participat: Prefectul județului Harghita, Petres Sándor, Președintele Consiliului județean Harghita, Borboly Csaba, subprefectul județului Țepeluș Marius, inspectorul șef al Inspectoratului Județean în Construcții Harghita, Lukacs Vilmos, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, Male Dorin, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Oltul” al județului Harghita colonel Cimpoeșu Stelian, inspectorul școlar general Demeter Levente.

Fiecare instituției a prezentat succint activitățile desfășurate în ultimele 10 zile.

Consiliul Județean Harghita a acordat asistență de specialitate Arhiepiscopiei Romano Catolice Alba Iulia pentru întocmirea tuturor documentelor necesare solicitării obținerii certificatului de urbanism și a autorizației de construire.

Există deschidere pentru sprijinul ce poate fi acordat elevilor care și-au pierdut bunurile și pentru sprijinirea tuturor lucrărilor de punere în siguranță, construire. Pentru aceasta, Consiliul Județean Harghita asigură sprijin tuturor organizațiilor care pot contribui la refacerea imobilului afectat.

Va fi asigurat sprijin în perioada următoare în procesul de instruire al directorilor instituțiilor de învățământ din județ în domeniul situațiilor de urgență, a cunoașterii noțiunilor de bază privind obținerea de avize, autorizări și în regimul construcțiilor, ținând cont de faptul că începând cu acest an în multe instituții de învățământ se vor efectua lucrări de reabilitare finanțate prin PNRR, Programul Național de Investiții Anghel Saligny, etc.

De asemenea, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean se va asigura instruirea elevilor din instituțiile de învățământ în domeniul situațiilor de urgență, instruiri asigurate prin intermediul mai multor module și nivele de pregătire.

Inspectoratul de Stat în Construcții Harghita a efectuat în data de 19.12.2023 o verificare la fața locului pentru evaluarea situației produse. Această activitate a fost efectuată sub coordonarea inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcții.

A întocmit în data de 20 decembrie 2023, raportul de control, în etapa de execuție a lucrărilor de construcții, în care sunt consemnate neconformitățile constatate, precum și măsurile care s-au dispus.

În baza prevederilor art. 26, alin. 5 din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, Inspectoratul Județean în Construcții Harghita a desemnat expertul tehnic care efectuează evaluarea stării tehnice a construcției avariate, în vederea stabilirii condițiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare  a acestora.

Inspectoratul Județean în Construcții asigură sprijin tehnic de specialitate, iar în baza competențelor legale verifică legalitatea și conformitatea documentelor emise de către autoritățile și instituțiile publice, pentru punerea în siguranță și pentru consolidarea clădirii internatului Liceului  Teoretic „Tamási Aron” Odorheiu Secuiesc.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Oltul” al județului Harghita asigură sprijin la nevoie pentru asigurarea protecției și siguranței imobilului afectat.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita asigură sprijin de specialitate pe perioada efectuării cercetărilor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Inspectoratul Școlar Județean asigură sprijin pentru ca elevilor, care au fost cazați în internatul liceului, să le fie asigurată cazarea în celelalte internate din municipiul Odorheiu Secuiesc odată cu reluarea școlii, în data de 8 ianuarie 2024. Se asigură în continuare asistență psihologică celor care au avut de suferit.

Prin grija Ministerului Muncii și Solidarității Sociale cu sprijinul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita au fost acordate ajutoare financiare de urgență persoanelor care au avut de suferit în urma tragicului accident produs în după amiaza zilei de 18 decembrie 2023 în municipiul Odorheiu Secuiesc.

În continuare, instituțiile membre în Comisie vor asigura monitorizarea activităților de punere în siguranță a imobilului în care a funcționat internatul Liceului Teoretic „Tamási Aron” Odorheiu Secuiesc.

Se solicită Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență din județul Harghita efectuarea unei analize proprii la nivel local pentru identificarea măsurilor ce se iau la instituțiile de învățământ aflate în administrare pe perioada efectuării lucrărilor de reparații, reabilitări, construcții, etc., și se vor stabili prin hotărâre măsurile organizatorice necesare desfășurării în condiții de siguranța a procesului de învățământ.