Şedinţă ordinară – 27 aprilie

1.Ordinea de zi aici.

2. Ordinul de convocare a Şedinţei Colegiului Prefectural aici.

2. Materiale şedinţă Colegiu Prefectural:

Informare cu privire la stadiul realizării amenajamentelor pastorale la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Harghita aici.

Informare privind realizarea acţiunilor din Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, elaborat pe baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul relaţii de muncă aici.

Situaţia implementării planurilor de management ale ariilor naturale protejate din judeţul Harghita aici.

Raportul de activitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita pe anul 2017 şi Noutăţi în domeniul ocupării aici.

Rolul Complexului în mişcarea sportivă şi analiza activităţii acestuia pe anul 2017 aici

Raport privind activitatea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita pentru anul 2017 aici.