Şedinţă ordinară – 28 martie

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Informare privind realizarea acțiunilor din Programul propriu de acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, elaborat pe baza Programului cadru de acțiuni al Inspecției Muncii, în domeniul relații de muncă – prezintă reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita.
  2. Informarea populației cu privire la măsurile ce trebuie adoptate pentru siguranța personală și a bunurilor proprii– prezintă reprezentantul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita.
  3. Programele anuale ale D.G.A.S.P.C. Harghita privind sprijinirea organizațiilor neguvernamentale, a cultelor religioase, a asociațiilor, a persoanelor fizice ce desfășoară activități de asistență socială a persoanelor vârstnice – prezintă reprezentantul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita.
  4. Diverse