Şedinţă ordinară – 28 septembrie

  1. Ordinea de zi aici.
  2. Materiale şedinţă Comitet consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Harghita în domeniul pensiilor internaţionale – prezintă doamna Dósa Erika – director executiv adjunct cu atribuţii de director executiv al Casei Judeţene de Pensii Harghita
  2. Noul Contract – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale,, etc. în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – prezintă domnul Duda Tihamér Attila – Preşedinte – Director General al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Harghita
  3. Diverse.