Şedinţa ordinară – 15 aprilie 2019

  1.  Ordinul și Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţă Colegiu Prefectural:

  1. Activitatea desfăşurată de Comisariatul Judeţean Harghita al Gărzii Naţionale de Mediu în cursul anului 2018 aici.
  2. Informare privind realizarea acţiunilor din Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, elaborat pe baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul relaţii de muncă aici.
  3. Situaţia evoluţiei calităţii aerului în judeţul Harghita, prezentată de Agenția pentru Protecția Mediului Harghita aici.
  4. Raportul de activitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita pe anul 2018 şi Noutăţi în domeniul ocupării Material 1 și Material 2.
  5. Raport privind dinamica beneficiilor sociale acordate de stat persoanelor şi familiilor defavorizate în perioada 2014-2018 în judeţul Harghita, prezentat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita Material, Anexa 1 și Anexa 2.
  6. Diverse