Știri importante

Comunicat de presă – Ședință CJSU Harghita 12 februarie 2021

Comunicat de presă

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita a adoptat în ședință extraordinară Hotărârea nr. 6/12.02.2021, pentru aprobarea Scenariilor propuse de către Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare şi avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean  Harghita şi de către Direcţia de Sănătate Publică Harghita în care se vor relua cursurile în unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Harghita.

Scenarii propuse unităților școlare pe baza ratei de incidență în localitățile Județului Harghita, au fost avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita şi de către Direcţia de Sănătate Publică Harghita, conform prevederilor Ordinului comun nr. 3235/93/04.02.2021 al Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății.

Cele 423 de unități de învățământ din Județul Harghita vor funcționa astfel:

– 381 vor aplica scenariul 1,

– 41 vor aplica scenariul 2, (în scenariu 2 vor funcționa instituțiile de învățământ din Gheorgheni, Feliceni, Gălăuțaș și Sărmaș);

– 0 unități scenariul 3;

– în scenariu 3/2 va funcționa: Liceul Tehnologic Venczel Jozsef Miercurea Ciuc, (aflat în reabilitare).

– 1 clasă de la Școala Generală Jozsef Attila Miercurea Ciuc, va desfășura activități on-line, (o învățătoare testată pozitiv cu COVID-19).

– 1 grupă de la Grădinița Voinicelul Toplița, va desfășura activități on-line,(educatoare testată pozitiv cu COVID-19)

Scenariul 1:

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie

Scenariul 2:

 1. a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie
 2. b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Scenariul 3:

 1. a) Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar
 2. b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

  

Biroul de presă

Instituția Prefectului Județul Harghita

 

Comunicat de presă POAD pachete igienă – III

Comunicat de presă

POAD 2019/2021 – continuă distribuția de pachete cu produse de igienă Tranşa III

 

Începând cu data de 4 februarie 2021 cele 67 de primarii din judeţ au primit din partea Guvernului României tranşa a III-a de pachete cu produse de igienă din totalul de VI prevăzute în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2019/2021.

Județul nostru va beneficia de pachete pentru un număr de 22.793 de beneficiari.

Față de anii precedenți, Programul a suferit mai multe modificări, cele mai importante vizând categoriile de produse distribuite și categoriile de beneficiari eligibili.

Pachetele cu produse de igienă cuprind:

 • Periuță de dinți 5 buc.
 • Pastă de dinți 300 ml
 • Săpun lichid 500 ml
 • Șampon copii 800 ml
 • Șampon adulți 500 ml
 • Detergent de rufe 2700 gr.

Prin actul normativ sunt stabilite 3 (trei) categorii de persoane care au calitatea de destinatari finali ai POAD, și anume:

 1. persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (titularii aflați în plată);
 2. familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite prin dispoziţie scrisă a primarului (titularii aflaţi în plată, precum şi membrii de familie a acestora);
 3. persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private), şi în alte situaţii asemănătoare, stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate.

Situaţia temporară de vulnerabilitate va fi justificată de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.

 

Biroul de presă

Comunicat de presă 05 februarie 2021

Informare de presă

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita a adoptat în ședință extraordinară Hotărârea nr. 4/05.02.2021, pentru aprobarea Scenariilor propuse de către Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare şi avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean  Harghita şi de către Direcţia de Sănătate Publică Harghita în care se vor relua cursurile în unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Harghita.

Scenarii propuse unităților școlare pe baza ratei de incidență în localitățile Județului Harghita, au fost avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita şi de către Direcţia de Sănătate Publică Harghita, conform prevederilor Ordinului comun nr. 3235/93/04.02.2021 al Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății.

Cele 423 de unități de învățământ din Județul Harghita vor funcționa astfel:

– 130 cu personalitate juridică (PJ): din care 104 vor aplica scenariul 1, 25 scenariul 2 și 1 unități scenariul 3;

– 293 unităţi arondate (AR): din care 251 vor aplica scenariul 1, 41 scenariul 2 și 1 scenariul 3;

În scenariu 2 vor funcționa instituțiile de învățământ din Miercurea Ciuc, Feliceni, Joseni, Gălăuțaș, Frumoasa, Racu și Sărmaș, în scenariu 3 vor funcționa: Liceul Tehnologic Venczel Jozsef Miercurea Ciuc, (aflat în reabilitare) și Școala Primară  Moglănești din municipiul Toplița, (afectată de incendiul din luna ianuarie 2021).

Biroul de presă

24 Ianuarie 1859 Ziua Unirii Principatelor Române

În data de 24 ianuarie 2021 aniversăm 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, moment în care românii indiferent de rang, statut social, avere, studii, interes personal sau de grup ori partid și-au dat mâna și împreună au pus temelia viitorului stat modern român, prin alegerea unui singur domn în persoana lui Alexandru – Ioan Cuza.

Unirea celor două principate române a demonstrat maturitatea tuturor actorilor care au participat și au făcut posibil acest act, fiind primul pas al afirmării identității noastre naționale, culturale și etnice între celelalte națiuni ale Europei și lumii.

Unirea Principatelor Române sub un sigur stindard și domnitor a reprezentat de asemenea forța motrice a evoluției sociale, economice, cuturale și politice necesare recunoașterii și consolidării poziției noului stat național în rândul celorlalte state.

Recunoașterea de facto a unirii politice și administrative de către Imperiul Otoman și Puterile Garante a avut loc în anul 1862, când Moldova și Țara Românească au format statul român unitar modern, adoptând oficial numele de România, cu capitala la București, cu o singură adunare și un singur guvern.

Reformele adoptate în scurta domnie a domnitorului Alexandru – Ioan Cuza: secularizarea averilor mănăstirești (1863), reforma agrară (1864), reforma învățământului (1864), reforma justiției (1864), reforma fiscală și promulgarea legilor care le-au urmat: Legea contabilității, Legea consiliilor județene, Codul Penal și Civil și Legea instrucțiunii publice au creat premisele de dezvoltare și modernizare a noii țări.

Sărbătorirea acestui eveniment de mare însemnătate istorică pentru românii de pretutindeni constituie și prilejul aducerii unui prinos de recunoștință și aducere aminte față de marii artizani și susținători ai Micii Uniri cunoscuți: Alexandru – Ioan Cuza,  Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Manolache Costache Epureanu, Anastasie Panu, etc. dar și necunoscuți: moșieri, țărani, răzeși, ș.a..

Unirea din 24 iaunuarie 1859 a fost o sărbătoare a bucuriei,  speranței și credinței în destinul propriu al poporului român și așa trebuie să rămână și în prezent, ea fiind și primul pas spre Marea Unire din 1 Decembrie 1918.

Biroul de presă

Ziua Culturii Naționale

Ziua de 15 ianuarie a fost aleasă ca Zi a Culturii Naționale nu întâmplător, ci pentru a fi sărbătorită odată cu ziua de naştere poetului național al românilor, Mihai Eminescu (1850 – 1889), care alături de alţi mari creatori de artă din domeniul literaturii, picturii, muzicii şi arhitecturii, precum şi marii filozofi şi oameni de ştiinţă români a contribuit la afirmarea identităţii poporului român şi a valorilor culturale şi spirituale unice ale acestuia, între  valorile spirituale şi materiale din întreaga lume.

Cultura este cea mai importantă resursă a țării noastre. Ea arată tuturor cine suntem, de unde venim și încotro mergem. Fără cultură n-am avea trecut, adică identitate națională sau personală. Însă fără cultură n-avem nici viitor. Întrucât dezvoltarea nu poate fi concepută în absența valorilor capabile să ne ghideze.

De aceea de conştientizarea rolului şi importanţei culturii în viitor va depinde dezvoltarea şi bunăstarea fiecăruia dintre noi. „Fără cultură şi relativa libertate pe care o implică, societatea, chiar dacă pare perfectă, nu este decât o junglă. De aceea, orice creaţie autentică este un dar către viitor.” Albert Camus

Chiar dacă actualul context epidemiologic nu permite sărbătorirea propriu-zisă a acestei importante zile, fiecare dintre noi putem dedica un moment pe parcusul acestei zile prin care să-i omagiem pe marii creatori de cultură români fie şi doar prin a rememora fragmente din operele şi scrierile ale acestora.

Programul manifestărilor dedicate Zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României

Programul manifestărilor organizate în data de

1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României

 

Cu ocazia Zilei Naționale a României Instituția Prefectului Județul Harghita, Brigada 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” Miercurea Ciuc, Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita organizează, în data de 1 decembrie, începând cu ora 12.00, un ceremonial militar și religios în municipiul Miercurea Ciuc, la Monumentul Ostașului Necunoscut, care va cuprinde:
– Prezentarea onorului
– Salutarea Drapelului de Luptă
– Intonarea Imnului Național al României
– Oficierea serviciului religios
– Depuneri de coroane

Ceremonialul se va desfășura cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 967/12 noiembrie 2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

 

 

Concursul  judeţean „Uniţi în cuget şi-n simţiri”, dedicat sărbătoririi zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României

COMUNICAT DE PRESĂ

Concursul dedicat Zilei Naţionale – 1 Decembrie 1918

 „Uniţi în cuget şi-n simţiri”

Concursul dedicat cinstirii Zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României şi a eroilor Primului Război Mondial, ajuns la a VI – a ediție,  va fi organizat în acest an într-un format şi condiţii diferite faţă de anii anteriori, datorită necesității prevenirii și combaterii răspândirii noului virus.

Proiectul „Uniţi în cuget şi-n simţiri!”  este co-finanţat de către Consiliul Judeţean Harghita cu suma de 3.000 de lei, din care vor fi achiziţionate premiile pentru elevi.

Scopul concursului este acela de a crea elevilor şi profesorilor cadrul favorabil de exprimare şi exersare a competenţelor şi abilităţilor de cunoaştere dobândite la şcoală în domeniul istoriei şi artei, dar şi de a stimula interesul acestora pentru cunoaşterea istoriei şi artei României în context european, de a promova diversitatea şi unitatea civilizaţiei specifice spaţiului românesc şi european deopotrivă, şi nu în ultimul rând pentru descoperirea și aprecierea frumuseţii/unicităţii valorilor culturale, tradiţionale specifice istoriei locale, naționale şi europene.

Instituții organizatoare: Asociaţia Virtus Vivens, Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita și Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita.

Detalii privind modul de desfăşurare al acestui concurs se pot găsi pe site-urile instituţiilor organizatoare.

 

Biroul de presă

 

Deschidere punct secundar de lucru înmatriculare vehicule – municipiul Toplița

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Instituţia Prefectului Județul Harghita (Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor) aduce la cunoştinţa persoanelor interesate următoarele informaţii:

Începând cu data de 22.09.2020, în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 139 din 16.09.2020, activităţile de preluare documente necesare operaţiunilor de înmatriculare a vehiculelor şi de eliberare a plăcuţelor cu numere de înmatriculare sau provizorii se vor desfăşure şi în sediul secundar al serviciului aflat în clădirea Poliţiei Municipiului Topliţa, str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 5.

 

La ghişeul dedicat acestei activităţi, cetăţenii pot depune documentele, fără programare, în zilele de marţi şi joi, între orele 9:45 – 13:45.

Eliberarea documentelor şi a plăcuţelor cu numerele de înmatriculare sau provizorii eliberate în baza cererii depuse la acest sediu, se va face în  zilele de marţi şi joi, orele 13:45 – 14:15 sau la sediul central al serviciului.

 

Facem precizarea că, deocamdată, la acest sediu secundar se vor efectua doar activităţi de primire documente , eliberare plăcuţe cu numere de înmatriculare şi încasare a contravalorii plăcilor cu numere de înmatriculare. Celelalte taxe, respectiv, contravaloare certificat de înmatriculare si autorizaţie de circulaţie provizorie, se achită prin virament bancar, mijloace de plată on-line si prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor beneficiare ale sumelor şi prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau la casieriile  unităţilor Trezoreriei Statului.

 

Pentru toate celelalte operaţiuni îndrumăm persoanele interesate să se programeze on-line pe site-ul www.drpciv.ro  şi să se prezinte la sediul central al S.P.C.R.P.C.I.V. din  Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 11-13 doar în ziua programării, cu 10 minute înainte de ora rezervată.

 

Măsurile dispuse vor fi efectuate cu respectarea strictă a normelor în vigoare privind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

 

Biroul de presă

Mesajul prefectului cu ocazia Zilei Pompierilor din România

Mesaj aniversar

dedicat sărbătoririi Zilei Pompierilor din România

 

Aniversarea de astăzi a Zilei Pompierilor, ne oferă ocazia să rememorăm tradiția istorică și deopotrivă aprecierea de care pompierii se bucură din partea cetățenilor, pentru profesionalismul și dăruirea dovedite în executarea misiunilor încredințate.

Vă mulțumim în numele tuturor harghitenilor pentru profesionalismul și devotamentul cu care serviţi comunitatea în fiecare zi.

La mulți ani și succes în toate misiunile dumneavoastră!

 

Ion Proca

Prefect

Măsuri de limitare a răspândirii SARS-CoV-2

Comunicat de presă

 

În data de 07 august 2020 Comitetul Județean Harghita a adoptat HOTĂRÂREA nr. 16/07.08.2020, privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spaţiilor / activităţilor unde există risc crescut de infectare

Astfel,
– Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie pentru toate persoanele prezente în: pieţele agroalimentare, permanente sau temporare, închise sau deschise, spaţiile de tipul târgurilor de animale sau de produse tradiţionale, bâlciuri, zone adiacente instiuţiilor publice şi agenţilor economici unde se pot crea aglomerări de persoane, zone pietonale intens frecventate de pe teritoriul judeţului Hargita, începând cu data de 11.08.2020, ora 06,00.
– Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie la toate evenimentele, de orice natură, unde sunt create condiţii de aglomerare de persoane, desfăşurate atât în interior cât şi în exterior, începând cu data de 11.08.2020, ora 06,00.
– Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor stabili prin hotărâri proprii, adoptate până la data de 10.08.2020, zonele de pe raza fiecărei unităţi administrativ – teritoriale pentru care va fi instituită obligativitatea purtării măştii de protecţie. Se va avea în vedere delimitarea clară a perimetrelor pentru care se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie.
– Zonele pietonale şi celelalte zone frecventate de către populaţie unde va fi instituită obligativitatea purtării măştii de protecţie vor fi semnalizate corespunzător şi aduse la cunoştinţa populaţiei prin orice mijloace de informare, prin grija autorităţilor administraţiei publice local
– Sunt exceptaţi de la obligativitatea purtării măştii de protecţie copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
– Sancţiunile pentru nerespectarea prezentei Hotărâri vor fi aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
– Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor comunica Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă hotărârile adoptate, în cel mult 24 de ore de la adoptare.

Instituția Prefectului Județul Harghita