Știri importante

Concursul  judeţean „Uniţi în cuget şi-n simţiri”, dedicat sărbătoririi zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României

COMUNICAT DE PRESĂ

Concursul dedicat Zilei Naţionale – 1 Decembrie 1918

 „Uniţi în cuget şi-n simţiri”

Concursul dedicat cinstirii Zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României şi a eroilor Primului Război Mondial, ajuns la a VI – a ediție,  va fi organizat în acest an într-un format şi condiţii diferite faţă de anii anteriori, datorită necesității prevenirii și combaterii răspândirii noului virus.

Proiectul „Uniţi în cuget şi-n simţiri!”  este co-finanţat de către Consiliul Judeţean Harghita cu suma de 3.000 de lei, din care vor fi achiziţionate premiile pentru elevi.

Scopul concursului este acela de a crea elevilor şi profesorilor cadrul favorabil de exprimare şi exersare a competenţelor şi abilităţilor de cunoaştere dobândite la şcoală în domeniul istoriei şi artei, dar şi de a stimula interesul acestora pentru cunoaşterea istoriei şi artei României în context european, de a promova diversitatea şi unitatea civilizaţiei specifice spaţiului românesc şi european deopotrivă, şi nu în ultimul rând pentru descoperirea și aprecierea frumuseţii/unicităţii valorilor culturale, tradiţionale specifice istoriei locale, naționale şi europene.

Instituții organizatoare: Asociaţia Virtus Vivens, Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita și Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita.

Detalii privind modul de desfăşurare al acestui concurs se pot găsi pe site-urile instituţiilor organizatoare.

 

Biroul de presă

 

Deschidere punct secundar de lucru înmatriculare vehicule – municipiul Toplița

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Instituţia Prefectului Județul Harghita (Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor) aduce la cunoştinţa persoanelor interesate următoarele informaţii:

Începând cu data de 22.09.2020, în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 139 din 16.09.2020, activităţile de preluare documente necesare operaţiunilor de înmatriculare a vehiculelor şi de eliberare a plăcuţelor cu numere de înmatriculare sau provizorii se vor desfăşure şi în sediul secundar al serviciului aflat în clădirea Poliţiei Municipiului Topliţa, str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 5.

 

La ghişeul dedicat acestei activităţi, cetăţenii pot depune documentele, fără programare, în zilele de marţi şi joi, între orele 9:45 – 13:45.

Eliberarea documentelor şi a plăcuţelor cu numerele de înmatriculare sau provizorii eliberate în baza cererii depuse la acest sediu, se va face în  zilele de marţi şi joi, orele 13:45 – 14:15 sau la sediul central al serviciului.

 

Facem precizarea că, deocamdată, la acest sediu secundar se vor efectua doar activităţi de primire documente , eliberare plăcuţe cu numere de înmatriculare şi încasare a contravalorii plăcilor cu numere de înmatriculare. Celelalte taxe, respectiv, contravaloare certificat de înmatriculare si autorizaţie de circulaţie provizorie, se achită prin virament bancar, mijloace de plată on-line si prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor beneficiare ale sumelor şi prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau la casieriile  unităţilor Trezoreriei Statului.

 

Pentru toate celelalte operaţiuni îndrumăm persoanele interesate să se programeze on-line pe site-ul www.drpciv.ro  şi să se prezinte la sediul central al S.P.C.R.P.C.I.V. din  Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 11-13 doar în ziua programării, cu 10 minute înainte de ora rezervată.

 

Măsurile dispuse vor fi efectuate cu respectarea strictă a normelor în vigoare privind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

 

Biroul de presă

Mesajul prefectului cu ocazia Zilei Pompierilor din România

Mesaj aniversar

dedicat sărbătoririi Zilei Pompierilor din România

 

Aniversarea de astăzi a Zilei Pompierilor, ne oferă ocazia să rememorăm tradiția istorică și deopotrivă aprecierea de care pompierii se bucură din partea cetățenilor, pentru profesionalismul și dăruirea dovedite în executarea misiunilor încredințate.

Vă mulțumim în numele tuturor harghitenilor pentru profesionalismul și devotamentul cu care serviţi comunitatea în fiecare zi.

La mulți ani și succes în toate misiunile dumneavoastră!

 

Ion Proca

Prefect

Măsuri de limitare a răspândirii SARS-CoV-2

Comunicat de presă

 

În data de 07 august 2020 Comitetul Județean Harghita a adoptat HOTĂRÂREA nr. 16/07.08.2020, privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spaţiilor / activităţilor unde există risc crescut de infectare

Astfel,
– Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie pentru toate persoanele prezente în: pieţele agroalimentare, permanente sau temporare, închise sau deschise, spaţiile de tipul târgurilor de animale sau de produse tradiţionale, bâlciuri, zone adiacente instiuţiilor publice şi agenţilor economici unde se pot crea aglomerări de persoane, zone pietonale intens frecventate de pe teritoriul judeţului Hargita, începând cu data de 11.08.2020, ora 06,00.
– Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie la toate evenimentele, de orice natură, unde sunt create condiţii de aglomerare de persoane, desfăşurate atât în interior cât şi în exterior, începând cu data de 11.08.2020, ora 06,00.
– Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor stabili prin hotărâri proprii, adoptate până la data de 10.08.2020, zonele de pe raza fiecărei unităţi administrativ – teritoriale pentru care va fi instituită obligativitatea purtării măştii de protecţie. Se va avea în vedere delimitarea clară a perimetrelor pentru care se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie.
– Zonele pietonale şi celelalte zone frecventate de către populaţie unde va fi instituită obligativitatea purtării măştii de protecţie vor fi semnalizate corespunzător şi aduse la cunoştinţa populaţiei prin orice mijloace de informare, prin grija autorităţilor administraţiei publice local
– Sunt exceptaţi de la obligativitatea purtării măştii de protecţie copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
– Sancţiunile pentru nerespectarea prezentei Hotărâri vor fi aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
– Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor comunica Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă hotărârile adoptate, în cel mult 24 de ore de la adoptare.

Instituția Prefectului Județul Harghita

Acţiuni de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul COVID-19

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Noi acţiuni de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul COVID-19, desfăşurate de structurile M.A.I. şi autorităţile cu atribuţii în domeniu, pe raza judeţului Harghita

În ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituţiei Prefectului, aproape 90 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat, la nivelul județului Harghita, pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară în zonele aglomerate.

Echipele de control, care au acţionat îndeosebi în zonele turistice şi în cele cu un aflux mare de cetăţeni, au fost formate din 54 de poliţişti, 14 jandarmi, 12 polițiști locali, 4 reprezentanți din cadrul ANSVSA și 4 angajați ai structurilor din subordinea Ministerului Muncii.

În cadrul acțiunilor desfășurate au fost verificate 81 de societăți comerciale, constatându-se că toate respectau măsurile de diminuare a impactului riscurilor potrivit Legii nr. 55/2020.

Ca şi în perioada anterioară au fost transmise sute de mesaje prevtive şi avertizări, atât operatorilor economici cât şi persoanelor fizice, însă în situaţiile în care s-a constatat repetarea încălcării legislaţiei şi în cele în care s-a constatat reavoinţă ori lipsă de respect pentru prevederile legale şi normele de convieţuire socială, au fost aplicate şi sancţiuni contravenţionale cu amendă.

Astfel, au fost aplicate 13 sancţiuni pentru nerespectarea măsurilor de protecţie individuală, dintre care 12 cu avertisment şi una cu amendă de 500 de lei.

Tot cu avertisment au fost aplicate alte 6 sancţiuni, pentru nerespectarea modului de amenajare a teraselor privind distanţarea fizică şi locul prevăzut la mese, cei în cauză fiind somaţi cu privire la remedierea situaţiei.

Alte 51 de sancțiuni contravenționale, al căror cuantum total se ridică la aproximativ 143.000 de lei, au fost aplicate pentru fapte ilicite de comerţ, nerespectarea Codului Rutier, precum şi pentru încălcarea prevederilor altor acte normative.

Acțiunile pentru protejarea sănătății întregii comunităţi vor continua și în perioada următoare, sens în care recomandăm tuturor cetăţenilor să respecte măsurile de protecţie sanitară, atât pentru propria siguranţă cât şi pentru protejarea semenilor.

De asemenea, reamintim operatorilor economici faptul că, nerespectarea măsurilor dispuse pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, poate fi sancţionată inclusiv cu limitarea sau suspendarea pe o durată determinată a activităţii.

Mulțumim operatorilor economici din industria HORECA și angajaților acestora care au respectat normele de protecție împotriva răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, dar și tuturor cetățenilor responsabili care au înțeles importanța măsurilor de protecție sanitară.

 

Biroul de presă

Mobilizare pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul COVID-19

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Structurile M.A.I. şi autorităţile harghitene sunt mobilizate, în continuare, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul COVID-19

Pe parcursul ultimelor 24 de ore, sub autoritatea Instituţiei Prefectului, peste 100 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat, la nivelul județului Harghita, pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară în zonele aglomerate.

În acest sens, o atenție deosebită a fost acordată zonelor turistice, pentru a preveni comiterea unor fapte cu aport de pericol la sănătatea publică.

În activitățile desfășurate au fost angrenați 66 de polițiști, 21 de jandarmi, 10 polițiști locali, 4 reprezentanți din cadrul ANSVSA și 4 angajați ai structurilor din subordinea Ministerului Muncii.

În cadrul acțiunilor desfășurate au fost verificate 140 de societăți comerciale, dintre care 2 s-a constatat că nu respectau măsurile de diminuare a impactului riscurilor potrivit Legii nr. 55/2020.

Dintre cele 91 de sancțiuni contravenționale, 3 au fost aplicate operatorilor economici, iar celelalte unor persoane fizice, cele mai multe pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, cuantumul total al amenzilor ridicându-se la peste 72.000 de lei.

Acțiunile pentru protejarea sănătății cetățenilor vor continua și în perioada următoare.

Mulțumim operatorilor economici din industria HORECA și angajaților acestora care au respectat normele de protecție împotriva răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, dar și tuturor cetățenilor responsabili care au înțeles importanța măsurilor de protecție sanitară.

 

Biroul de presă

Reluarea activităţii de examinare/reexaminare la proba teoretică

23.06.2020

 

Comunicat de presă

 

Reluarea activităţii de examinare/reexaminare la proba teoretică se va face începând cu data de  29.06.2020  cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie şi distanţare socială în vederea limitării răspunderii noii forme de coronavirus care determină boala Sars-Cov-2.

 

Susţinerea probei teoretice/accesul în sala de examen se va efectua exclusiv în baza unei programări on-line, atât pentru cei care susţin proba prima dată cât şi pentru cei care se prezintă pentru reexaminare.

 

Programările on-line vor putea fi efectuate pe pagina de internet www.drpciv.ro secţiunea „Înregistrare dosar de examinare” începând cu data de 25.06.2020.

 

Proba teoretica se susţine în zilele de Luni, Marţi si Joi între orele 11.30-14.00.

 

Candidaţii care susţin pentru prima dată proba teoretică trebuie să se prezintă la sediul serviciului în zilele de Luni, Marţi si Joi, între orele 08.00 – 10.30.

Candidaţii care vor să fie reexaminaţi trebuie să se prezinte  începând cu ora 11.30.

Pentru susţinerea probei teoretice  candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate şi dosarul de examinare, în original.

Reprogramarea la proba practică se face personal,după efectuarea celor 6 ore de conducere, în zilele de Luni, Marţi si Joi între orele 14.00-15.30.

 

 

Instituția Prefectului Județul Harghita

Modificare tarife permise de conducere și certificate de înmatriculare

16.06.2020 

Comunicat de presă

 

Prin prezenta aducem la cunoștința celor interesați, faptul că începând cu data de 17 iunie 2020, intră în vigoare noile tarife stabilite pentru permisele de conducere și pentru certificatele de înmatriculare, după cum urmează:

Permis de conducere: 89,00 lei

Certificat de înmatriculare: 49,00 lei

Pentru cei care au achitat până la data de 16 iunie 2020 acest tarif, nu va fi percepută plata diferenței.

 

Biroul de presă

Instituția Prefectului Județul Harghita

Reprogramarea candidaților la traseu pentru susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere – iulie-august 2020

Comunicat de presă

 

Având în vedere măsurile dispuse la nivel naţional pentru reluarea activității de examinare pentru obținerea permisului de conducere, în contextul asigurării sănătății publice și pentru limitarea răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2, aducem la cunoștința celor interesați următoarele:

 

  1. În perioada 18 – 28 mai 2020 au fost programaţi, prin intermediul şcolilor de conducători auto, în vederea susţinerii probei practice candidaţii ale căror dosare au expirat sau urmează să expire în perioada 17.03.2020-15.06.2020 şi automat candidaţii care au fost programaţi în perioada 17.03 – 28.05.2020 şi nu au susţinut proba practică, eliberându-se bonuri de programare.

Pentru a afla data reprogramării şi a primi bonul de programare candidaţii trebuie să se adreseze şcolilor de conducători auto unde au efectuat cursul de pregătire.

Candidaţii cărora le-au expirat documentele din dosarul de şcolarizare, (fişa de şcolarizare, fişa medicală, actul de identitate, cazierul, avizul psihologic, după caz) înainte de perioada stării de urgenţă, (17.03.2020) sau după starea de alertă trebuie să-şi reînnoiască aceste documente în vederea reprogramării.

Candidaţii aflaţi în izolare sau carantină nu pot susţine proba practică urmând a fi reprogramaţi după ieşirea din această stare.

 

Candidaţii care trebuie să susţină proba practică în vederea REDOBÂNDIRII permisului de conducere sau cei care au efectuat cursurile de pregătire în cadrul unor şcoli de pe raza altor judeţe trebuie  să se prezinte pentru a afla data examinării şi primi bonul de programare astfel:

Localitate de examinare

Şcoala  unde primeşte bonul de programare

Miercurea Ciuc SC Top Auto Tour SRL
Odorheiu Secuiesc SC Turani M B  SRL
Gheorgheni SC Alfa Volan Trans SRL
Topliţa SC Valion Top SRL

 

  1. CORESPONDENŢA ZILELEOR DE PROGRAMARE DIN LUNA APRILIE 2020

Localitatea de examinare

Ziua în care a fost programat

Reprogramat la:

Gheorgheni 01.04.2020 01.07.2020 şi 15.07.2020
Odorheiu Secuiesc 02.04.2020 02.07.2020 şi 09.07.2020
Miercurea Ciuc 03.04.2020 19.06.2020 şi 29.06.2020
Miercurea Ciuc 06.04.2020 12.06.2020 şi 29.06.2020
Odorheiu Secuiesc 07.04.2020 25.06.2020 şi 09.07.2020
Topliţa 08.04.2020 08.07.2020 şi 29.07.2020
Odorheiu Secuiesc 09.04.2020 14.07.2020 şi 16.07.2020
Miercurea Ciuc 14.04.2020 03.07.2020 şi 06.07.2020
Gheorgheni 15.04.2020 15.07.2020 şi 22.07.2020
Odorheiu Secuiesc 16.04.2020 16.07.2020 şi 28.07.2020
Odorheiu Secuiesc 21.04.2020 21.07.2020 şi 04.08.2020
Miercurea Ciuc 23.04.2020 03.07.2020 şi 06.07.2020
Miercurea Ciuc 27.04.2020 06.07.2020 şi 10.07.2020
Odorheiu Secuiesc 28.04.2020 23.07.2020 şi 28.07.2020
Topliţa 29.04.2020 19.07.2020 şi 12.08.2020
Gheorgheni 30.04.2020 22.07.2020 şi 05.08.2020

  

 

  1. CORESPONDENŢA ZILELEOR DE PROGRAMARE DIN LUNA MAI 2020

 

Localitatea de examinare

Ziua în care a fost programat

Reprogramat la:

Miercurea Ciuc 04.05.2020 13.07.2020 si 20.07.2020
Odorheiu Secuiesc 05.05.2020 28.07.2020 şi 30.07.2020
Gheorgheni 06.05.2020 05.08.2020 si 11.08.2020
Topliţa 07.05.2020 12.08.2020 şi 26.08.2020
Miercurea Ciuc 08.05.2020 20.07.2020 şi 24.07.2020
Miercurea Ciuc 11.05.2020 24.07.2020 şi 03.08.2020
Odorheiu Secuiesc 12.05.2020 30.07.2020 şi 04.08.2020
Gheorgheni 13.05.2020 11.08.2020 şi 19.08.2020
Odorheiu Secuiesc 14.05.2020 04.08.2020
Miercurea Ciuc 15.05.2020 03.08.2020 şi 07.08.2020
Miercurea Ciuc 18.05.2020 03.08.2020 şi 07.08.2020
Odorheiu Secuiesc 19.05.2020 06.08.2020
Gheorgheni 20.05.2020 19.08.2020
Odorheiu Secuiesc 21.05.2020 06.08.2020 şi 13.08.2020
Miercurea Ciuc 22.05.2020 07.08.2020 şi 10.08.2020
Miercurea Ciuc 25.05.2020 07.08.2020 şi 10.08.2020
Odorheiu Secuiesc 26.05.2020 13.08.2020
Topliţa 27.05.2020 26.08.2020
Odorheiu Secuiesc 28.05.2020 13.08.2020 şi 18.08.2020

 

Începând cu data de 02.06.2020 programarea/reprogramarea se face personal de către candidat conform procedurii în vigoare la data de 16.03.2020.

 

Instituția Prefectului Județul Harghita

Reprogramarea candidaților la traseu pentru susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere

Comunicat de presă

Având în vedere măsurile dispuse la nivel naţional pentru reluarea activității de examinare pentru obținerea permisului de conducere, în contextul asigurării sănătății publice și pentru limitarea răspândirii noului coronavirus Sars-Cov-2, aducem la cunoștința celor interesați următoarele:

 

  1. În perioada 18 – 26 mai 2020 au fost programaţi, prin intermediul şcolilor de conducători auto, în vederea susţinerii probei practice candidaţii ale căror dosare au expirat sau urmează să expire în perioada 17.03.2020-15.06.2020 şi automat candidaţii care au fost programaţi în perioada 17.03.2020-31.03.2020 şi nu au susţinut proba practică, eliberându-se bonuri de programare.

Pentru a afla data reprogramării şi a primi bonul de programare candidaţii trebuie să se adreseze şcolilor de conducători auto unde au efectuat cursul de pregătire.

Candidaţii cărora le-au expirat documentele din dosarul de şcolarizare(fişa de şcolarizare, fişa medicală, actul de identitate, cazierul, avizul psihologic, după caz) înainte de perioada stării de urgenţă(17.03.2020) sau după starea de alertă trebuie să-şi reînnoiască aceste documente în vederea reprogramării.

Candidaţii aflaţi în izolare sau carantină nu pot susţine proba practică urmând a fi reprogramaţi după ieşirea din această stare.

 

Candidaţii care trebuie să susţină proba practică în vederea REDOBÂNDIRII permisului de conducere, sau cei care au efectuat cursurile de pregătire în cadrul unor şcoli de pe raza altor judeţe  trebuie să se prezinte la următoarele şcoli de conducători auto, pentru a afla data examinării şi primi bonul de programare, astfel:

Localitate de examinare Şcoala  unde primeşte bonul de programare
Miercurea Ciuc SC Top Auto Tour SRL
Odorheiu Secuiesc SC Turani M B  SRL
Gheorgheni SC Alfa Volan Trans SRL
Topliţa SC Valion Top SRL

 

  1. CORESPONDENŢA ZILELEOR DE PROGRAMARE DIN LUNA MARTIE 2020
Localitatea de examinare Ziua în care a fost programat Reprogramat la:
Odorheiu Secuiesc 17.03.2020 18.06.2020
Gheorgheni 18.03.2020 10.06.2020
Odorheiu Secuiesc 19.03.2020 23.06.2020
Miercurea Ciuc 20.03.2020 12.06.2020
Miercurea Ciuc 23.03.2020 09.06.2020 şi 15.06.2020
Gheorgheni 24.03.2020 24.06.2020 şi 01.07.2020
Topliţa 25.03.2020 04.06.2020 şi 17.06.2020
Odorheiu Secuiesc 26.03.2020 25.06.2020 şi 30.06.2020
Miercurea Ciuc 30.03.2020 09.06.2020, 15.06.2020 şi 19.06.2020
Odorheiu Secuiesc 31.03.2020 30.06.2020 şi 02.07.2020

 

După finalizarea programărilor automate pentru lunile aprilie şi mai vom reveni cu un comunicat privind corespondenţa zilelor în care examenul a fost suspendat.

După expirarea stării de alertă programarea/reprogramarea se vă efectua personal de către candidat conform procedurii în vigoare la data de 16.03.2020.

 

Instituția Prefectului Județul Harghita